Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
THE INVESTIGATION OF INJURY OR DEATH CASES DUE TO ELECTRICITY IN SIVAS CITY
SİVAS İLİNDE 1996-2000 YILLARI ARASINDA ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI OLARAK ÖLEN VE YARALANAN OLGULARIN İRDELENMESİ
Fatma YUCEL BEYAZTAS, Ozgur DEMIRKAN, Salih COLAK
Sayfalar 1 - 6

2.
GENERAL EVALUATION OF FORENSIC CASES APPLIED TO THE FORENSIC MEDICINE DEPARTMENT OF ELAZIĞ HEALTH AUTHORITY BETWEEN OCTOBER-DECEMBER 2000
ELAZIĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADLÎ TIP BİRİMİNE EKİM-ARALIK 2000 DÖNEMİNDE MÜRACAAT EDEN ADLÎ VAKALARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
S. Aytac POLAT, Yasemin ACIK
Sayfalar 7 - 11

3.
ASSESSMENT OF EXAMINATION PROCESS AND RESULTS OF THE ALLEGED SEXUAL ASSAULT VICTIMS OVER 18 YEARS OF AGE.
CİNSEL SALDIRI İDDİASI İLE GELEN 18 YAŞ ÜSTÜ OLGULARIN MUAYENE SÜREÇ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Halis DOKGOZ, Ayse YANIK, Ugur GUNAYDIN, Celal BUTUN, Sevki SOZEN
Sayfalar 12 - 16

4.
IN THE DETERMINATION OF THE SHOOTING DIRECTION THE EVALUATION OF CARTRIDGE LESION IN THE TOOTH (A CASE REPORT)
ATIŞ YÖNÜ TAYİNİNDE DİŞTEKİ MERMİ ÇEKİRDEĞİ LEZYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ (BİR OLGU SUNUMU)
Abdi OZASLAN, Cafer UYSAL, Cetin L. BAYDAR, Huseyin AFSIN
Sayfalar 17 - 20

5.
THYROID CARTILAGE FRACTURE DUE TO INTERNAL MOTOR VEHICLE ACCIDENT: A CASE REPORT STUDY
ARAÇ İÇİ TRAFİK KAZASINA BAĞLI TİROİD KARTİLAJ FRAKTÜRÜ (OLGU SUNUMU)
Mehmet Sunay YAVUZ, Mahmut ASIRDIZER
Sayfalar 21 - 23

6.
NON-HODGKIN LYMPHOMA AS THE CAUSE OF SUDDEN DEATH; A CASE REPORT.
ANİ ÖLÜM NEDENİ OLARAK NON-HODGKİN LENFOMA: BİR OLGU SUNUMU
Ahmet TURLA
Sayfalar 24 - 28

7.
THE EVALUATION OF HEAD INJURIES WITH THE “AIS”;COMPARING WITH THE APPLICATION IN CONSIST OF TURKISH PENALTY CODE NUMBER 456
KAFA TRAVMALARININ ULUSLARARASI "KISALTILMIŞ YARALANMA CETVELİ" İLE DEĞERLENDİRİLMESİ; T.C.K. 456. MADDESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Yasemin GUNAY BALCI, Burcu ESIYOK, Basar COLAK
Sayfalar 29 - 40

8.
A STUDY TO DETERMINE BENEFITS OF POST GRADUATE FORENSIC MEDICINE EDUCATION
TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE MEZUNİYET SONRASI VERİLEN ADLÎ TIP EĞİTİMİNİN YARARLARINI ÖLÇME ÇALIŞMASI
Bora BUKEN, Atilla Senih MAYDA, Erhan BUKEN, Cenk TATAROGLU
Sayfalar 41 - 50

9.
THE IMPORTANCE OF EVIDENCE IN FORENSIC MEDICINE
ADLÎ TIPTA DELİLLERİN ÖNEMİ
Oguz POLAT
Sayfalar 51 - 69

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...