Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
ESTIMATION OF AMPHETAMINE DERIVATIVE PSYCOSTIMULATORS IN ABUSED TABLETS AND RAT URINE BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS AND GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY
AMFETAMİN TÜREVİ PSİKOSTİMULANLARIN İLLEGAL TABLETLERDE VE SIÇAN İDRARINDA KAPİLLER ELEKTROFOREZ VE GAZ KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
Salih CENGIZ, Aytekin SEVINDIK, Bestami COLAK, Cengiz CINNIOGLU
Sayfalar 1 - 6

2.
ESTIMATION OF STATURE AND DETERMINATION OF SEX FROM THE RADIUS AND ULNA
RADİUS VE ULNADAN BOY TAHMİNİ VE CİNSİYET BELİRLENMESİ
Hasan AGRITMIS, Osman CELBIS
Sayfalar 7 - 17

3.
DISTINGUISHING AND DISCRETION, THEFT AND USURPATION
FARİK VE MÜMEYYİZLİK, GASP VE HIRSIZLIK
Murat BILGILI, Hakan KAR, Emine YAVUZ, Esin AKGUL
Sayfalar 18 - 22

4.
CRIME SCENE INVESTIGATION IN UNDERWATER DEATH
SU ALTI ÖLÜMLERİNDE OLAY YERİ İNCELEMESİ
A. Taner GUVEN, Gurol CANTURK
Sayfalar 23 - 31

5.
THE SOCIODEMOGRAPHIC FEATURES OF EXAMINATIONS IN SAMSUN FOR JUVENILE'S BEING WILLING AND AWARE OF CRIME
SAMSUN'DA FARİK VE MÜMEYYİZLİK MUAYENELERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Ahmet TURLA, Omer BOKE, Yildiz BASAR, Kamuran USLU
Sayfalar 32 - 39

6.
EVALUATION OF FORENSIC MEDICINE ASPECTS OF BLOOD TRANSFUSION SERVICES AND TRANSFUSION COMPLICATIONS IN TURKEY
TÜRKİYE'DE KAN TRANSFÜZYON HİZMETLERİNİN VE TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARININ ADLÎ TIBBİ YÖNDEN İRDELENMESİ
Bora BUKEN, Atilla Senih MAYDA, Erhan BUKEN
Sayfalar 40 - 49

7.
ACUTE ARSENIC POISONING: A CASE OF SUICIDE
AKUT ARSENİK ZEHİRLENMESİ: BİR İNTİHAR OLGUSU
Recep FEDAKAR
Sayfalar 50 - 55

8.
MEDICO LEGAL EVALUATION OF A DEATH OCCURRED DURING AUTOEROTIC ACTIVITY
OTOEROTİK AKTİVİTE SIRASINDA MEYDANA GELEN BİR ÖLÜM OLAYININ MEDİKOLEGAL DEĞERLENDİRİLMESİ
Huseyin SARI, M. Sunay YAVUZ, Mahmut ASIRDIZER
Sayfalar 56 - 62

9.
THE USE OF DIRECT DIGITAL RADIOGRAPHY IN IDENTIFICATION
DİREKT DİJİTAL RADYOGRAFİNİN KİMLİK TESPİTİNDE KULLANIMI
Kursat ER, Fatma YUCEL BEYAZTAS, Kerem Engin AKPINAR
Sayfalar 63 - 69

10.
FORENSIC METEOROLOGY
ADLÎ METEOROLOJİ
Aysun BALSEVEN, I. Hamit HANCI, Caglar OZDEMIR, Aysim TUG
Sayfalar 70 - 73

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...