Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 16 (2-3-4)
Cilt: 16  Ek: 2-3-4 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
THE IMPORTANCE OF FORENSIC MEDICINE IN CRIME SCENE INVESTIGATION
OLAY YERİ İNCELEMESİNİN ADLİ TIP AÇISINDAN ÖNEMİ
Oguz POLAT
Sayfalar 1 - 16

2.
THE EVALUATION OF FACIAL INJURIES WITH THE ABBREVIATED INJURY SCALE (ALS); COMPARING WITH THE APPLICA¬TION IN CONSIST OF TURKISH PENALTY CODE NUMBER 456
YÜZ TRAVMALARININ ULUSLARARASI "KISALTILMIŞ YARALANMA CETVELİ" İLE DEĞERLENDİRİLMESİ; TCK 456. MADDESİ KAPSAMINDAKİ UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
Yasemin GUNAY BALCI, Burcu ESIYOK, Basar COLAK
Sayfalar 17 - 23

3.
DETECTION OF CURRENT ENTRY MARKS BY SEM-EDS (CASE REPORT)
ELEKTRİK GİRİŞ LEZYONLARININ TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOPİSİ (SEM-EDS) İLE TESPİTİ (OLGU SUNUMU)
Abdi OZASLAN, Ismail CAKIR, Inci OZASLAN, Sermet KOC, Salih CENGIZ
Sayfalar 24 - 27

4.
ELDER ABUSE
YAŞLI İSTİSMARI
Suheyla ALIUSTAOGLU, Yuksel Aydin YAZICI
Sayfalar 28 - 39

5.
THE REVIEW OF DOMESTIC VIOLENCE TO AGAINST WOMAN CASES THOSE REFLECTED TO ZONGULDAK COURTS OF INSTANCE
ZONGULDAK'TA SULH HUKUK MAHKEMELERİNE YANSIYAN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET OLGULARININ İNCELENMESİ
Hudaverdi KUCUKER
Sayfalar 40 - 45

6.
THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE MEETINGS PERFORMED IN THE AREA OF FORENSIC SCIENCES IN TURKEY
TÜRKİYE'DE ADLİ BİLİMLER ALANINDA YAPILAN TOPLANTILARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan OZDEMIR, Serpil SALACIN
Sayfalar 46 - 54

7.
THE ROLE OF ENTOMOLOGY IN DETERMINATION OF TIME OF DEATH AND TOXIC SUBSTANCES
ÖLÜM ZAMANI VE TOKSİK MADDE TESPİTİNDE ENTOMOLOJİNİN YERİ
Yalcin BUYUK, Yuksel Aydin YAZICI, A. Sadi CAGDIR
Sayfalar 55 - 62

8.
INVESTIGATION OF GUNSHOT RESIDUES ON CLOTTING BY THE SODIUM RHODIZANATE TEST-AN EXPERIMENTAL STUDY WITH 9 MM PARABELLUM PROJECTILES MANUFACTURED BY MKEK
MKEK YAPIMI 9 MM PAREBELLUM MERMİLERLE YAPILAN DENEYSEL ATIŞLARDA SODYUM RODİZONAT TESTİ İLE GİYSİLERDE ATIŞ ARTIKLARININ ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ
Harun TUGCU, H. Bulent UNER, Bulent SAM, Coskun YORULMAZ
Sayfalar 63 - 71

9.
DNA POLYMORPHISMS AND TYPING PROCEDURES USED FOR FORENSIC PURPOSE
ADLİ AMAÇLI KULLANILAN DNA POLİMORFİZMLERİ VE TİPLENDİRME TEKNİKLERİ
Ayse SERIN, Behnan ALPER, Husniye DAG
Sayfalar 72 - 81

10.
SUPEROXIDE DISMUTASE A (SOD A) ENZYME POLYMORPHISM, ALLEL FREQUENCY AND ACTIVITY IN THE TURKISH POPULATION
TÜRK POPÜLASYONUNDA SÜPEROKSİD DİSMUTAZ A (SOD A) ENZİMİNİN POLİMORFİZMİ, ALEL SIKLIĞI VE AKTİVİTESİ
E. Ferda PERCIN, Yavuz SILlG, A. Ismihan GOZE, Ahmet COLAK, Atilla ATALAY
Sayfalar 82 - 87

11.
CAPILLARY ELECTROPHORESIS IN CLINICAL AND FORENSIC DNA ANALYSIS: COMPARISON TO GEL-BASED SYSTEMS
KAPİLLER ELEKTROFOREZ TEKNOLOJİSİNİN KLİNİK VE ADLİ AMAÇLI DNA ANALİZLERİNDE KULLANIMI: GELENEKSEL JEL ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMA
Faruk ASICIOGLU, Satı TARAK KOLUACIK, Umit CETINKAYA, Fatih AKYUZ
Sayfalar 88 - 93

12.
THE FORENSIC ODONTOLOGICAL ASPECT OF CRIME SCENE INVESTIGATION
ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN OLAY YERİ İNCELEMESİ
Huseyin AFSIN, M. Elif GUNCE
Sayfalar 94 - 105

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...