Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 17 (3-4)
Cilt: 17  Ek: 3-4 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
1.
SUDDEN DEATH AFTER BLUNT TRAUMA; INTRAVASCULAR SPREAD OF THE CONTENT OF HYDATID CYST AND ASSO¬CIATED ANAPHYLACTIC SHOCK?
KÜNT TRAVMA SONRASI GELİŞEN ANİ ÖLÜM; KİST HİDATİK İÇERİĞİNİN DAMAR İÇİ YAYILIMI VE BUNA BAĞLI ANAFLAKTİK ŞOK?
Elif Ulker AKYILDIZ, Ozhan YILMAZER, Cigdem SUNER
Sayfalar 1 - 3

2.
GILLES DE LA TOURETTE SYNDROME: FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION OF A CASE DUE TO THE CRIME OF VIOLENT STRUGGLE
MÜESSİR FİİL SUÇU NEDENİYLE ADLİ PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME KONUSU OLMUŞ BİR OLGU SUNUMU IŞIĞINDA GİLLES DE LA TOURETTE SENDROMU
Yalcin BUYUK, Gulay KURNAZ, Hizir ASLIYUKSEK, Yalcin ERGEZER
Sayfalar 4 - 8

3.
THE FORENSIC MEDICAL EVALUATION OF POISONING CASES IN CUMHURIYET UNIVERSITY HOSPITAL BETWEEN YEARS 1992-2002
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE 1992-2002 TARİHLERİ ARASINDAKİ ZEHİRLENME OLGULARININ ADLİ TIP YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma YUCEL BEYAZTAS, Baris KILICCIOGLU
Sayfalar 9 - 13

4.
MALPRACTICE IN FORENSIC ODONTOLOGY
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UYGULAMA HATALARI (HEKİM İHMALLERİ VE HATALARI)
Huseyin AFSIN, A. Sadi CAGDIR, Mehtap ALTUG, Zeki SOYSAL
Sayfalar 14 - 24

5.
EVALUATION OF DEATHS DUE TO RUPTURES OF DISSECTING AORTIC ANEURYSM
DİSSEKAN AORTA ANEVRİZMA RUPTÜRÜNE BAĞLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Halis DOKGOZ, Celal BUTUN, Gurol BERBER
Sayfalar 25 - 29

6.
AN OSTEOGENEZIS IMPERFECTA CASE WITH ASSERTION OF TRAUMA
TRAVMA İDDİASI BULUNAN OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA OLGUSUNUN İRDELENMESİ
Halis DOKGOZ, Ajda Cetin AGIRBAS, Bener SEN, Birsen DOKGOZ
Sayfalar 30 - 33

7.
A DEATH CASE DUE TO HALOTHANE ABUSE: VOLATILE SUBSTANCE ABUSE
ÖLÜMLE SONUÇLANAN HALOTAN KÖTÜYE KULLANIMI BİR OLGU SUNUMU IŞIĞINDA UÇUCU MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
Yalcin BUYUK, Ibrahim UZUN, Ugur KOCAK, Gulay KURNAZ
Sayfalar 34 - 38

8.
MEDICOLEGAL PROBLEMS INVOLVED IN HYSTERECTOMY
HİSTEREKTOMİ İLE İLGİLİ ADLİ TIP SORUNLARI
Mehmet KORKUT, Safa CELIK, A. Sadi CAGDIR, Zeki SOYSAL
Sayfalar 39 - 54

9.
ESTABLISHMENT OF NATIONAL FORENSIC DNA DATABASES AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES
ADLİ AMAÇLI ULUSAL DNA VERİ BANKASININ KURULMASI VE BU KONUDAKİ ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR
Faruk ASICIOGLU
Sayfalar 55 - 62

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...