Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
STR HUM THO1’ in PCR Ürünlerinin Kapiller Jel Elektroforezi
Capillary Gel Electrophoresis of PCR Products of STR HUM THO1
Cengiz Cinnioğlu, Salih Cengiz
Sayfalar 1 - 5

OLGU SUNUMU
2.
Sitomegalovirus Pnömonisi Sonucu Ölen 4 Bebek Otopsi Olgusu
Four Infant Death due to Cytomegalovirus Pneumonia
Ferah Karayel, Elif Ülker Akyıldız, Uğur Koçak, Işıl Pakiş, Elif Tolgay, İbrahim Üzün, Gürsel Çetin
Sayfalar 6 - 8

3.
COMPARISON OF THE APPLICATIONS OF FORENSIC MEDICINE ABOUT NECK INJURIES WITH THE ABBREVIATED INJURY SCALE (AIS)
BOYUN TRAVMALARI İLE İLGİLİ ADLİ TIBBİ UYGULAMALARIN ULUSLAR ARASI "KISALTILMIŞ YARALANMA CETVELİ" İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yasemin BALCI, Burcu ESIYOK
Sayfalar 9 - 13

4.
THE SIGNATURES THAT WERE NOT SIGNED BY THE OWNERS BUT REFLECTING CHARACTERISTICS OF THE SUSPECTS (FOUR CASE REPORTS)
ATFEDİLEN KİŞİYE AİT OLMAYIP SANIK YÖNÜNDEN AİDİYETİ TESPİT EDİLEN İMZALAR ( DÖRT OLGU SUNUMU )
Tuncay CINAR, Ismail BIRINCIOGLU, Mustafa UZUN, Gulten OZGUNDUZ
Sayfalar 14 - 19

5.
DYADIC DEATH: A CASE REPORT
ÇİFT ÖLÜM (DYADİC DEATH): OLGU SUNUMU
Yalcin BUYUK, Ibrahim UZUN, Erdal OZER
Sayfalar 20 - 23

6.
DEATHS DUE TO FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN: CASE REPORT
ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNA BAĞLI ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU
Caglar OZDEMIR, Hasan DIN, Gokhan BATUK
Sayfalar 24 - 28

ARAŞTıRMA
7.
Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları
Medicolegal questions involved in the use of ultrasound in obstetrics and gynecology
A. Sadi Çağdır, Özgür Cin, Emre Albek, Zeki Soysal
Sayfalar 29 - 42

8.
THE IMPORTANCE OF POST TRAUMATIC DISFIGUREMENT FOR FORENSIC MEDICINE (A CASE REPORT)
TRAVMA SONRASI OLUŞAN ŞEKİL BOZUKLUĞUNUN ADLİ TIP AÇISINDAN ÖNEMİ (OLGU SUNUMU)
Basar COLAK, Turker DOGAN, Umit BICER, Mustafa YILDIZ
Sayfalar 43 - 47

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...