Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
İstanbul’da strangülasyon ölümleri
Strangulation deaths in istanbul
İbrahim Üzün, Yalçın Büyük, Hasan Ağrıtmış, Safa Çelik
Sayfalar 1 - 5

2.
İstanbul’da ası sonucu ölümler; 2000-2002 yıllarında yapılan otopsilerin retrospektif değerlendirmesi
Deaths due to hangıng ın ıstanbul; evaluatıon of autopsıes between 2000-2002
Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Sermet Koç, A. Bülent Özata
Sayfalar 6 - 13

OLGU SUNUMU
3.
Nf1 olgusunda ilginç kardiak ve pulmoner patoloji
Interestıng cardıac and pulmonary pathology ın a nf1 case
Recep Fedakar, Okan Akan, Bülent Eren, Nursel Türkmen, Oktan Erol
Sayfalar 14 - 17

4.
Klinik olarak sessiz, dev over fibromu: olgu sunumu
Silent, giant ovarian fibroma: case report
Uğur Koçak, Yalçın Büyük, Işıl Pakiş, Yüksel A. Yazıcı, A. Sadi Çağdır
Sayfalar 18 - 21

ARAŞTıRMA
5.
Konya ilindeki boşanmaların retrospektif değerlendirilmesi
Retrospectıve evaluatıon of dıvorces ın konya
Şerafettin Demirci, İ. Gürsel Günaydın, K. Hakan Doğan, Yusuf Aynacı
Sayfalar 22 - 28

6.
Banyo ölümlerinin retrospektif değerlendirilmesi
The retrospectıve evaluatıon of deaths ın bathroom
Süleyman Gören, Yaşar Tıraşçı, İbrahim Üzün
Sayfalar 29 - 32

OLGU SUNUMU
7.
Bir sağlık çalışanında petidin kötüye kullanımına bağlı ani ölüm: olgu sunumu
Sudden death of a health worker due to pethidine abuse: a case report
Yalçın Büyük, İbrahim Üzün, Uğur Koçak, Erdal Özer
Sayfalar 33 - 36

NOSTALJI
8.
Asılıp Kurtulanlarda Görülen Ruhî ve Bedenî Değişme
Cahid Özen
Sayfalar 37 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...