Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Aile bireylerinin adli otopsiye yaklaşimi (bir anket çalişmasi)*
The attıtude of relatives toward forensic autopsy: a questionnaire study
Nursel Türkmen, Recep Fedakar, Dilek Durak
Sayfalar 1 - 5

OLGU SUNUMU
2.
Skalpten tanjansiyel geçerek akut subdural ve intraserebral hematoma neden olan bir mermi çekirdeği yaralanması olgusu
Acute subdural and ıntracerebral hematoma caused by tangentıal mıssıle wound of the scalp: case report
Tamer Karaaslan, Mehmet Sunay Yavuz, Aşkın Görgülü, Nilgün Şenol, Serdar Baki Albayrak
Sayfalar 6 - 8

ARAŞTıRMA
3.
Adli otopsilerde tüberküloz kaynaklı ölüm olguları ışığında otopside biyo-güvenlik
Tuberculosis-related deaths in forensic autopsies and biosafety considerations
Yalçın Büyük, İbrahim Üzün, Ömer Müslümanoğlu
Sayfalar 9 - 15

OLGU SUNUMU
4.
Bir otopsi olgusunda karaciğerin izole polikistik hastalığı ve multipl safra kanalı mikrohamartomu
Bılıary duct mıcrohamartomas wıth the polycystıc dısease of the lıver ın an autopsy case
Ferah Karayel, Işıl Pakiş, Arzu Turan, Elif Ü. Akyıldız, Gülşen Özbay, Özhan Yılmazer
Sayfalar 16 - 19

ARAŞTıRMA
5.
Bursa’da otopsisi yapılan karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler
Deaths due to carbonmonoxıde poısonıngs autopsıed ın bursa
Nursel Türkmen, Semra Akgöz
Sayfalar 20 - 25

6.
Konya ilinde çalışan acil servis hekimlerinin adli raporlara yaklaşımı: bir anket çalışması
The approach of medıcal emergency servıce physıcıans workıng ın konya to forensıc reports: a survey study
İshak Gürsel Günaydın, Şerafettin Demirci, Kamil Hakan Doğan, Yusuf Aynacı
Sayfalar 26 - 32

7.
Sağlık personelinin mesleki uygulama kusurları ve yargısal dokunulmazlığının incelenmesi: batı karadeniz çalışması
Health professionals malpractices and invastigation of judgement immunity: area study of western black sea.
Hüdaverdi Küçüker, Hüseyin Fidan
Sayfalar 33 - 37

NOSTALJI
8.
Uyuşturucu Maddeler Hakkında Kanun ve Bilirkişinin Karşılaştığı Problemler
Rıdvan Cebiroğlu
Sayfalar 38 - 40
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...