Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 2 (1-2-3-4)
Cilt: 2  Ek: 1-2-3-4 - 1986
Özetleri Göster | << Geri
1.
COMPARATIVE TOXICOLOGICAL STUDY IN RABBITS OF POST-MORTEM DRUG LEVELS IN PLASMA VERSUS BONE MARROW.
BAZI BİLEŞİKLERİN POSTMORTEM PLAZMA-KEMİK İLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: TAVŞANLAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMA
Jan CORDONNIER, Aubin HEYNDRICKX, Michel PIETTE
Sayfalar 3 - 12

2.
POLYMORPHISM OF ERYTHROCYTE GLYOXALASE I AND SALIVARY GLYCOPROTEIN IN THE MADRAS CITY POPULATION.
MADRAS HALKINDA ERİTROSİT GLİYOKSALAZI VE TÜKÜRÜK GLİKOPROTEİNLERİNİN POLİMORFİZM
B. K. MOHAN RAJ, B. NAZIRUDDIN, C. DAMODARAN, P. Chandra SEKHARAN
Sayfalar 13 - 18

3.
IMMUNE PRECIPITATION TECHNIQUE TO DETECT ABO ANTIGENS FROM DRY BLOODSTAIN
KURUMUŞ KAN LEKELERİNDE ABO ANTİJENLERİNİN ARANMASI İÇİN İMMUN PRESİPİTASYON TEKNİĞİ
N. GUNACHANDRAN, C. DAMODARAN, P. Chandra SEKHARAN
Sayfalar 19 - 23

4.
MICRO -IMMUNE ADHERENCE IN FORENSIC HEMOGENETICS.
ADLÎ HEMOGENETİK İNCELEMELERİNDE MİKRO-İMMUN ADHERENS YÖNTEMİ.
C. DAMODARAN, N. GUNACHANDRAN, P. Chandra SEKHARAN
Sayfalar 24 - 29

5.
CT-SCAN OF EPIDURAL HEMATOMAS AND ITS VALUE IN FORENSIC MEDICINE.
EPİDURAL HEMATOMLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE ADLÎ TIP AÇISINDAN DEĞERİ.
Furuzan NUMAN, Kemal DEMIR, Selcuk CAMUSCU, Oktay COKYUKSEL
Sayfalar 30 - 36

6.
DETECTION OF TILIDINE, NORTILIDINE AND BISNORTILIDINE IN DRIED BLOODSTAINS.
KURUMUŞ KAN LEKELERİNDE TİLİDİN, NORTİLİDİN VE BİSNORTİLİDİN ARANMASI.
Jan CORDONNIER, Aubin HEYNDRICKX
Sayfalar 37 - 43

7.
SECONDARY GLOMERULAR CHANGES IN SYSTEMIC DISORDERS - A HISTOPATHOLOGY BASED RETROSPECTIVE SURVEY ON 158 AUTOPSY CASES.
ÇEŞİTLİ SİSTEMİK HASTALIKLARDA GÖZLENEN SEKONDER GLOMERÜL DEĞİŞİKLİKLERİ: 158 OTOPSİ OLGUSUNA DAYANAN MORFOLOJİK ÇALIŞMA.
Nimet GOKHAN, Nukhet TUZUNER, Talia Bali AYKAN
Sayfalar 44 - 55

8.
CORRECTED TLC-DATA OF 16 HYDROLYSIS-DERIVATIVES OF COMMONLY USED BENZODIAZEPINES IN 10 SYSTEMS.
SIKLIKLA KULLANILAN BENZODİAZEPİNLERİN 16 HİDROLİZ TÜREVİNİN 10 SİSTEMDE ELDE EDİLEN DÜZELTİLMİŞ İTK-VERİLERİ.
Wolf-Rüdiger SCHNEIDER, Harald SCHUTZ, Marco ZELLER
Sayfalar 56 - 60

9.
APPLICATION OF THE 451 AND 452/2 SECTIONS OF THE TURKISH PENAL CODE IN THE CRIMES OF MURDER.
ADAM ÖLDÜRME CÜRÜMLERİNDE TÜRK CEZA KANUNU'NUN 451. VE 452/2. MADDELERİNİN UYGULANMASI
Semsi GOK
Sayfalar 61 - 73

10.
CRANIOCEREBRAL TRAUMA III. LESIONS OF THE BRAIN.
KAFA TRAVMALARI III. BEYİN LEZYONLARI VE OLUŞ MEKANİZMALARI.
Ozdemir KOLUSAYIN, Semsi GOK, Zeki SOYSAL
Sayfalar 77 - 92

11.
FORENSIC HLA TRAVAILS - THE FIRST INDIAN EXERCISE.
ADLİ TIPTA HLA ÇALIŞMALARI - HİNDİSTAN'DAKİ İLK DENEME
C. DAMODARAN, N. GUNACHANDRAN, A. SELVAKUMAR, P. Chandra SEKHARAN
Sayfalar 95 - 99

12.
A DECISION OF SWITZERLAND FEDERAL COURT ABOUT RESPONSIBILITY OF SURGERY: RESPONSIBILITY OF SURGERY- POWER OF ATTORNEY.
CERRAHIN SORUMLULUĞU HAKKINDA İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN BİR KARARI: CERRAHIN SORUMLULUĞU – VEKALET AKDİ.
Sahir ERMAN
Sayfalar 100 - 105

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...