Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Cinsel saldırgan profili
Sexual assaılants’ profıles
Z. Belma Gölge, M. Fatih Yavuz, Şahika Yüksel
Sayfalar 1 - 17

2.
İstanbul’da balkondan düşmeye bağlı ölümler
Deaths due to fallıng from the balcony ın ıstanbul
Berna Şenel, Nadir Arıcan, İbrahim Üzün, Gökhan Ersoy, Hasan Ağrıtmış
Sayfalar 18 - 23

3.
Ankara’da yabancı cisim aspirasyonu sonucu ölen olguların değerlendirilmesi
Evaluatıon of deaths by foreıgn body aspıratıon ın ankara
Çağlar Özdemir, Birol Demirel, Taner Akar, A. Hakan Dinç, M. Doğanay Kürkçü
Sayfalar 24 - 28

4.
Kesici-delici aletlere bağlı savunma yaralarının değerlendirilmesi
Evaluatıon of defense ınjurıes caused by stabbıng tools
Birol Demirel, Taner Akar, Sait Özsoy, A. Hakan Dinç, Hasan Ağrıtmış, Işıl Çitici
Sayfalar 29 - 34

OLGU SUNUMU
5.
Ani beklenmedik şüpheli ölüm olarak değerlendirilen bochdalek hernisi: bir olgu sunumu
Bochdalek hernia evaluated as sudden unexpected suspicious death: a case report
Ahmet Hilal, Nursel Gamsız Bilgin, Necmi Çekin, Mete K. Gülmen
Sayfalar 35 - 38

NOSTALJI
6.
Adli Cerrahide Rapor
Cavit Göncer
Sayfalar 39 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...