Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
20. Basım yılında adli tıp dergisi’nin kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi
Qualitative and quantitative evaluation of the journal of forensic medicine during 20th publication year
Mahmut Aşırdizer, Mehmet Sunay Yavuz, Yıldıray Zeyfeoğlu
Sayfalar 1 - 14

ARAŞTıRMA
2.
Eşcinsel erkeklere yönelik fiziksel şiddetin değerlendirilmesi
Evaluatıon of physıcal vıolence toward homosexual men
M. Fatih Yavuz, Nagihan Dalkanat, Z. Belma Gölge, Selin Müderrisoğlu
Sayfalar 15 - 21

3.
Celal bayar üniversitesi tıp fakültesi adli tıp polikliniği’ ne başvuran olguların değerlendirilmesi
The evaluation of cases which applied to forensic medicine polyclinic of medical faculty of celal bayar university
Tarık Uluçay, Ahmet Ziver, Yıldıray Zeyfeoğlu, M. Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer
Sayfalar 22 - 29

4.
Adli otopsilerde saptanan hidatik kistler
Assessment of hydatıc cyst ın medıco-legal cases
Elif Ülker Akyıldız, Özhan Yılmazer, İbrahim Üzün, Çiğdem Süner, Işıl Pakiş, Arzu Akçay Turan, Ferah Karayel, Safa Çelik
Sayfalar 30 - 34

OLGU SUNUMU
5.
Ani beklenmedik ölüm sebebi olarak pilositik astrositom: olgu sunumu
Sudden unexpected death due to cerebellar astrocytoma (pilocytic astrocytoma): an autopsy case
Yalçın Büyük, T. Arzu Akçay, Gülay Kurnaz, İbrahim Üzün
Sayfalar 35 - 39

NOSTALJI
6.
Bilirkişinin Vazifeleri
Enver Karan
Sayfalar 40 - 42
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...