Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2006
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Ktü tıp fakültesi çocuk–ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi
Evaluatıon of psycho – legal subjects admıtted to k.t.u chıld and adolescent psychıatry department at last two years
Zeynep Göker, Selma Tural Hesapçıoğlu, Kadir Serdar Sarp, Sema Tanrıöver Kandil
Sayfalar 1 - 5

2.
Mezar açma sonrası yapılan otopsilerde histopatolojik inceleme sonuçlarının analizi
Analysıs of hıstopathologıcal results of forensıc exhumatıons
Elif Ü. Akyıldız, Ziya Kır, Safa Çelik, Gökhan Ersoy
Sayfalar 6 - 11

3.
Travmalı çocuk hastalara çocuk cerrahisi kliniğinden bakış: geriye yönelik 10 yıllık çalışma
The evaluation of childhood traumas by pediatric surgery department: ten years retrospective study.
B. İlker Büyükyavuz, M. Sunay Yavuz, M. Çağrı Savaş, İ. Faruk Özgüner, S. Ender Çubukçu
Sayfalar 12 - 17

4.
Kahramanmaraş ili’nde cezaevi ölümleri
Prison deaths in kahramanmaras city
Zerrin Erkol, Bora Büken, Rıza Yılmaz, Hayri Erkol
Sayfalar 18 - 23

5.
Spinal cerrahi girişimlere bağlı ortaya çıkan damar yaralanmalarında anestezi uzmanının rolü
The role of the anesthestologıst at the vessel ınjury because of spınal surgıcal procedure
Ayşegül Ertan, Hüseyin Öz, Nur Birgen, Murat Hancı, Nurşen Turan
Sayfalar 24 - 28

NOSTALJI
6.
Kıllarla Hüviyet Tesbiti
Cahit Özen
Sayfalar 29 - 31
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...