Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri, çalışma koşulları, işyerinde duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalma durumu ve intihar olasılığı ilişkisinin incelenmesi
Investıgatıon of the socıo-demographıc characterıstıcs, workıng condıtıon, ın workplace emotıonal and physıcal vıolonce exposure states and suıcıde posıbılıty of nurses
Hacer Yaşar, Barış Akduman, Gülümser Gültekin Akduman, Bülent Doğan, Gürol Cantürk
Sayfalar 1 - 9

2.
Adli rapor düzenlemede uygulamalı eğitimin önemi
The ımportance of practıcal applıcatıon ın preperatıon of forensıc reports
Şerafettin Demirci, Gürsel Günaydın, K. Hakan Doğan, Yusuf Aynacı, İdris Deniz
Sayfalar 10 - 14

3.
Ankara’da otopsisi yapılmış boğma olguları (2001–2004)
Strangulation fatalities amongst the forensic autopsies in ankara (2001-2004)
Murat Eke, Yalçın Büyük, A. Hakan Dinç
Sayfalar 15 - 20

4.
Ankara’da otopsisi yapılmış hükümlü ve tutuklu ölümleri (2001–2004)
Custody and prison deaths in ankara (2001-2004)
Yalçın Büyük, Murat Eke, A. Hakan Dinç, Işıl Çitici
Sayfalar 21 - 26

5.
Bir otopsi olgusunda otosomal çekinik lökodistrofi: canavan hastalığı
Canavan dısease: an autosomal recessıve leukodıstrophy ıdentıfıed at autopsy
Arzu Akçay Turan, Işıl Pakiş, Ferah Karayel, Bülent Özata, Doğanay Kürkçü, Aydın Sav
Sayfalar 27 - 31

NOSTALJI
6.
Ölüler canlılara hizmet edebilir mi?
Hayrettin Dalokay
Sayfalar 32 - 36
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...