Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Adli dna bankalarına toplumun yaklaşımı
Communıty approach to forensıc dna banks
Ayşim Tuğ
Sayfalar 1 - 10

2.
Cinsel saldırı olgularının suç motivasyonuna göre sınıflandırılması
Classıfyıng rape cases accordıng the crıme motıvatıon
Z. Belma Gölge, M. Fatih Yavuz
Sayfalar 11 - 19

DERLEME
3.
Ani beklenmedik ölümlerde kist hidatik: olgu sunuları ve literatür derlemesi
Hydatid cyst in sudden deaths
Muhammet Mustafa Arslan, Ali Eren, Ramazan Karanfil, Necmi Çekin
Sayfalar 20 - 24

ARAŞTıRMA
4.
Ankara’da otopsisi yapılmış fatal alkol entoksikasyonları (2001–2004)
Fatal alcohol ıntoxıcatıon amongst forensıc autopsy cases ın ankara (2001-2004)
Murat Eke, Yalçın Büyük, A. Hakan Dinç, Işıl Çitici
Sayfalar 25 - 30

5.
Klonlamaya genetik, etik ve hukuksal açıdan yaklaşım
Genetıc, ethıc and legal aspects of clonıng
İrem Seyalıoğlu, Berna Şenel Eraslan, İnci Hot, Y. Tunç Demircan, Gürsel Çetin
Sayfalar 31 - 45

NOSTALJI
6.
TOKSİK PSİKOZLARDA Cezaî ve Hukukî Mes’uliyet
Cahit Özen
Sayfalar 46 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...