Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
NOSTALJI
1.
adli tıb
Celal Tahsin Boran
Sayfa 0
Makale Özeti

ARAŞTıRMA
2.
Semen tespitinde farklı yöntemlerin karşılaştırılması
Comparıson of dıfferent semen determınatıon methods
Hamdiye İrem Seyalıoğlu, Gürsel Çetin
Sayfalar 1 - 12

3.
Giysilerdeki ve ayakkabılardaki topraktan elde edilen polenlerin adli bilimlerde kullanılması
Usage of pollen obtaıned from soıl samples on clothes and shoes ın forensıc scıences
Elçin Zorlu, Gürsel Çetin
Sayfalar 13 - 24

4.
Hatay ağır ceza mahkemesinde 2007 yılında karara bağlanan bireye yönelik işlenmiş suçların değerlendirilmesi
The analysıs of cases commıtted agaınst persons performed ın hatay crımınal justıce court in 2007
M. Mustafa Arslan, Sadık Toprak, Necmi Çekin, Esamil Saylak
Sayfalar 25 - 30

5.
Piperazin türevlerinin kötüye kullanımı
The abuse of pıperazıne derıvatıves
Pınar Y. Çelik, Faruk Aşıcıoğlu, Ahmet Belce
Sayfalar 31 - 38

OLGU SUNUMU
6.
Senkop, yaygın subkutan amfizem, bilateral pnömotoraks ve östakian valf bulunan karmaşık bir mediko-legal olgunun değerlendirilmesi*: olgu sunumu
Case report: the evaluation of a complex medico-legal case with syncope, diffuse subcutaneous emphysema, bilateral pneumothorax, and eustachian valve*
Mahmut Asırdızer, M. Sunay Yavuz, Yildiray Zeyfeoglu, Ertugrul Tatlısumak
Sayfalar 41 - 47

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...