Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Erkeklere yönelik cinsel şiddetin özellikleri: eşcinsel ve heteroseksüel mağdurların karşılaştırılması
Characteristics of sexual violence towards males: a comparison of gay and heterosexual victims
M. Fatih Yavuz, Aslı T.akdaş Mitrani
Sayfalar 1 - 12

2.
Eroin, morfin, kokain ve mdma’nın yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi ile eşzamanlı tayini
Sımultaneous hıgh performance thın layer chromatographıc determınatıon of heroıne, morphıne, cocaıne and mdma
Zeynep Türkmen, Selda Mercan, Salih Cengiz
Sayfalar 13 - 24

3.
Ankara’da 2002-2006 yılları arasında karbon monoksit zehirlenmeleri otopsi olgularının değerlendirilmesi
Evaluatıon of the autopsy cases carbon monoxıde poısonıngs ın ankara between 2002-2006
Nergis Cantürk, Ahmet Ziver Başbulut, Gürol Cantürk, Rukiye Dağalp
Sayfalar 25 - 30

4.
Otopsi yapılan trafik kazalarına bağlı ölüm olgularında abdominopelvik travmaların değerlendirilmesi
Abdominal and pelvic trauma in traffic accidents; an autopsy study
Işıl Pakiş, Arzu Akçay Turan, Ferah Karayel, Elif Akyıldız, Gökhan Ersoy, Kasım T. Üstündağ, Gürsel Çetin
Sayfalar 31 - 35

OLGU SUNUMU
5.
Yüksekten düşme: ikili ölüm olgu sunumu
Jumped from a heıght (dyadıc death): a case report
Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Aysun B. Odabaşı, Tülay İşbaşar
Sayfalar 39 - 43

NOSTALJI
6.
Silâh ve Adlî tababet
Lütfi Tuncay
Sayfalar 46 - 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...