Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Ankara’da 2002-2006 yılları arasında otopsisi yapılmış elektrik akımına bağlı ölüm olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of the deaths due to electrical currents which performed autopsies between 2002-2006 years in ankara
Nergis Cantürk, Hanife Alkurt Alkan, Gürol Cantürk
Sayfalar 1 - 7

2.
Hatay ağır ceza ve asliye hukuk mahkemelerine 2007 yılında yansıyan yaş tespiti davalarının incelenmesi
Evaluatıon of age estımatıon cases prosecuted ın hıgh crımınal and cıvıl courts of hatay ın 2007
M. Mustafa Arslan, Necmi Çekin, Ramazan Akçan, Esamil Saylak
Sayfalar 8 - 13

3.
Celal bayar üniversitesi hastanesi acil servisine başvuran göz travması olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of the ocular trauma cases applied to emergency service of celal bayar university hospital
M. Gökhan Dizdar, Mahmut Aşırdizer, Mehmet Sunay Yavuz
Sayfalar 14 - 20

4.
Otopsilerde alınan vaginal ve anal sürüntülerin değerlendirilmesi
Evaluatıon of vagınal and anal swaps taken ın otopsıes
İrem Seyalıoğlu, Berna Şenel Eraslan, İbrahim Üzün, Gürsel Çetin
Sayfalar 21 - 31

OLGU SUNUMU
5.
Nöromusküler blokerlerin yanlışlıkla kullanımı sonucu meydana gelen üç ölüm olgusu
Three cases of death as a result of accıdental usage of neuromuscular blockers
Ayşegül Ertan, Özlem Saniye İçmeli, Hüseyin Öz, Nur Birgen
Sayfalar 32 - 35

NOSTALJI
6.
Otopsi ve Hekim
Sırrı Alıçlı
Sayfalar 37 - 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...