Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Konya’da 2000-2007 yılları arasında meydana gelen raylı ulaşım sistemi ölümleri
The railway deaths that occured in konya between 2000-2007
K. Hakan Doğan, Şerafettin Demirci, İdris Deniz, Bora Büken, Zerrin Erkol
Sayfalar 1 - 8

2.
Hatay’da intihar girişiminde bulunan olguların analizi
Analysıs of suıcıde attempt cases ın hatay
M. Mustafa Arslan, Mehmet Duru, Güven Kuvandik, Seyran Bozkurt, Ergün Kaya
Sayfalar 9 - 14

3.
Ankara üniversitesi adli tıp anabilim dalı 2004-2007 verileri ile babalık testlerinin değerlendirilmesi
Evaluatıon of paternıty tests by the 2004-2007 data of ankara unıversıty department of forensıc medıcıne
Ayşim Tuğ, Cüneyt Elma
Sayfalar 15 - 21

4.
Üzeri karalanmış yazıların spektral ve hiperspektral yöntemlerle analizi
Oblıterated wrıtıngs examınatıon by spectral and hyperspectral methods.
Nurcan Hamzaoğlu, Fatih Yavuz, İsmail Çakır
Sayfalar 22 - 34

OLGU SUNUMU
5.
Hastane infeksiyonlarının adli tıbbi önemi: olgu sunumu
Forensıc medıcıne ımportance of hospıtal ınfectıons: a case report
Nergis Cantürk, Aysun B. Odabaşı, Tülay İşbaşar, B. Melih Ünal, A. Hakan Dinç
Sayfalar 37 - 41

NOSTALJI
6.
Konuşma bozukluklarının Adli tıp bakımından tetkiki
Rahmi Seyisoğlu
Sayfalar 41 - 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...