Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 23 (1)
Cilt: 23  Sayı: 1 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Fiziksel şiddet olgularında travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi
Evaluatıng post traumatıc stress dısorder ın physıcal vıolence subjects
Gülçin Şenyuva, Fatih Yavuz
Sayfalar 1 - 14

2.
Celal bayar üniversitesi tıp fakültesi adli tıp polikliniği’ne başvuran aileiçi şiddete maruz kalmış kadın olgularının analizi
Analyze of female cases which exposed domestic violence and applied to forensic medicine polyclinic of medical faculty of celal bayar university
M. Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer
Sayfalar 15 - 23

3.
Şiddet içerikli suç işleyen kadın olguların değerlendirilmesi
Evaluatıon of women commıtted crıme ıncludıng vıolence
Sefa Saygılı, F. Süheyla Aliustaoğlu
Sayfalar 24 - 29

OLGU SUNUMU
4.
Toluen bileşiklerinin toksik etkilerinin 4 otopsi olgusu üzerinden değerlendirilmesi
Histopathologic evaluation of four autopsy cases in chronic inhalation of toluene compounds
Nil Çomunoğlu, A. Işın Doğan Ekici, Bülent Eren, Nursel Türkmen, Recep Fedakar, A. Sedat Çöloğlu
Sayfalar 33 - 43

DERLEME
5.
Adli bilimler ve mikrobiyoloji
Forensıc scıences and mıcrobıology
Ayşim Tuğ
Sayfalar 47 - 55

NOSTALJI
6.
Konuşma bozukluklarının Adlî tıp bakımından tetkiki
Rahmi Seyisoğlu
Sayfalar 57 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...