Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Bölgesel Risk Faktörleri, Türkiye’deki Kaba İntihar Ölüm Oranlarını Etkiliyor Mu?
Do Regional Risk Factors Affect The Crude Suicidal Mortality Rates In Turkey?
Mahmut Aşırdizer, M. Sunay Yavuz, Serpil Aydın Demirağ, Ertuğrul Tatlısumak
Sayfalar 1 - 10

2.
Trabzon’da fethi kabir otopsileri
Autopsıed exhumatıon cases ın trabzon
İsmail Birincioğlu, Nurşen Turan, Hacer Yaşar Teke
Sayfalar 11 - 17

3.
Kayseri ilinde 2007 yılında adli ölü muayenesi ve otopsileri yapılan olguların değerlendirilmesi
Evaluatıon of forensıc postmortem examination and autopsıes cases performed ın kayseri, 2007
Fatih Yağmur, Hasan Din
Sayfalar 18 - 24

OLGU SUNUMU
4.
Ölümle sonuçlanan iki cinsel istismar olgusu
Two cases of sexual abuse resulted in death
Şerafettin Demirci, Kamil Hakan Doğan, İdris Deniz, Zerrin Erkol, Gürsel Günaydın
Sayfalar 27 - 32

DERLEME
5.
Evlilik içi ırza geçme
Marıtal rape
Mahmut Aşırdizer, Sunay Yavuz
Sayfalar 35 - 42

KITAP TANıTıMı
6.
Kan lekesi model analizi: olay yerinin yeniden yapılandırılmasında kan lekesi delili
Zerrin Erkol
Sayfa 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...