Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Kronik Madde Bağimliliği Zamani Immün Sistemin Morfolojik Özellikleri
The Morphological Features Of Immune System During Chronic Drug Addiction
Adalat B. Hasanov
Sayfalar 1 - 7

2.
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Açısından Alkol
Alcohol As The Cause Of The Crime Of Endangering Traffic Safety
Faruk Aşıcıoğlu, Belkıs Yapar, Aliye Tütüncüler, Ahmet Belce
Sayfalar 8 - 16

3.
2003-2009 Yılları Arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği’ne Başvurmuş Motosiklet/Motorlu Bisiklet Veya Bisiklet Kazalarında Yaralanmış Olguların Değerlendirilmesi
The Evaluation Of Cases Of Motorcycle/Motor-Bicycle Or Bicycle Accidents Referred To Outpatient Clinic Of Department Of Forensic Medicine, Celal Bayar Universty Medical Faculty Between 2003-And 2009 Years.
Mahmut Aşırdizer, M. Sunay Yavuz, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, Mustafa Gökhan Dizdar, Abidin Aygün
Sayfalar 17 - 26

OLGU SUNUMU
4.
4,5 Aylik Bebeğe Yönelik Baba Ensesti: Vaka Sunumu
Father Incest Against A 4,5 Month Old Baby: Case Report
Gürol Berber, Songül Korkut
Sayfalar 28 - 32

DERLEME
5.
Bir Halk Sağlığı Sorunu Olan Kuş Gribinde (H5n1 Avıan Influenza) Otopsi Bulguları Ve Önemi
Importance Of Autopsy Fındıngs In Avıan Influenza (H5n1) As A Publıc Health Problem
Ersel Sönmez, Yonca Sönmez, M. Hakan Özdemir
Sayfalar 34 - 39

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...