Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL ÇALıŞMA
1.
Postmortem Periyotta C- Reaktif Protein Düzeyinin Ölüm Zamanı ve Ölüm Nedeni ile İlişkisi
C- Reactive Protein Levels in Postmortem Period and Its Relationship Between Cause of Death and Time of Death
Ali Volaka, Nurhas Safran, Melek Özlem Kolusayın, Nurhan İnce, Eda Yorulmaz, Cengiz Haluk İnce, Coşkun Yorulmaz
Sayfalar 85 - 98

ARAŞTıRMA
2.
GC-FID ile eroin, morfin, kodein ve 6-monoasetilmorfin tayini ve metodun validasyonu
Determination and method validation of heroin, morphine, codeine ve 6-monoacetylmorphine by GC-FID
Gürol Berber, Mesut Şahin, Eyüp Kandemir, Muhammet Nabi Kantarcı, Neval Berber
Sayfalar 99 - 106

3.
Meslek Hastalıkları ve Ölümler
Occupational Diseases and Deaths
Alper Keten, Emre Karacaoğlu, Hınç Yılmaz, Mustafa Karapirli, Engin Tutkun, Ali Rıza Tümer
Sayfalar 107 - 114

4.
Yoğun Bakım ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Ötanaziye Yaklaşımı
Intensive Care Nurse’s and Other Unit Nurse’s Attitude Towards Euthanasia
Selma Tepehan, Erdem Özkara, Mustafa Fatih Yavuz
Sayfalar 115 - 124

DERLEME
5.
Suda Boğulma Tanısında Biyokimyasal Analizler Ve Stronsiyumun Önemi
Biochemical Analyses In Diagnosis Of Drowning And The Importance Of Strontium
Ahmet Selçuk Gürler, Yalçın Büyük, Muhammed Feyzi Şahin, Deniz Oğuzhan Melez, Ümit Naci Gündoğmuş
Sayfalar 125 - 136

6.
Adli Tıp Uygulamalarında Yara Yaşı Ve Canlılık Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Vitality and Wound Age in Forensic Medicine Practice
Işıl Pakiş, Evrim Akça Kaya
Sayfalar 137 - 152

OLGU SUNUMU
7.
Sıra dışı intihar olgusu; Kafaya yapılan iki tabanca atışı
Tamer Karaaslan
Sayfalar 153 - 160

8.
İki çocukta cinsel yol dişinda bulaşmiş kondiloma akuminata’nin adli tibbi önemi
Medico-legal importance of nonsexually transmitted condyloma acuminatum in two children
Yeşim Tuyji, Mahmut Aşırdizer, Mehmet Sunay Yavuz, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, Mehmet Gökhan Dizdar
Sayfalar 161 - 168

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...