Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Kalp Tamponadı: İstanbul’da Hemoparikardium kaynaklı ölümler
Cardiac Tamponade: Hemopericardium-related fatalities in Istanbul, Turkey
Yalçın Büyük, A.sadi Çağdır, A.selçuk Gürler, D.oğuzhan Melez, Yavuz Kabakuş
Sayfalar 169 - 176

2.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Suda Boğulma ve Boğulayazma Olguları
Cases of Drowning and Near-Drowning in Pediatric Intensive Care Unit
Murat Tutanç, Gülseren Bilen, Cem Zeren, Mehmet Boşnak, Ali Karakuş
Sayfalar 177 - 182

3.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına 2009-2010 Yıllarında Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
The Retrospectıve Evaluatıon Of Cases Applıed To Forensıc Medıcıne Department Of Medıcal Faculty Of Kahramanmaraş Sütçü İmam Unıversıty Between 2009-2010
Ramazan Karanfil, Cem Zeren
Sayfalar 183 - 190

4.
Erzurum'da 2008-2009 yılları arasındaki medikolegal ölümlerin değerlendirilmesi
Evaluation of medicolegal deaths in Erzurum between 2008 to 2009
Muhammed Ziya Kır, Hüseyin Çetin Ketenci, Ahmet Ziver Başbulut
Sayfalar 191 - 198

DERLEME
5.
Erkek mağdur açısından ensest
Incest from male victim's side
Esen Ertur, Nesime Yaycı
Sayfalar 199 - 214

OLGU SUNUMU
6.
Yıldırım Çarpmasına Bağlı Kafatası Kırığı; Bir Ölüm Olgusu
Skull Fracture Due to Lightning; A Death Case
Sait Özsoy, Harun Tuğcu, Mehmet Toygar, Mükerrem Safalı
Sayfalar 216 - 222

7.
Arı sokmasına bağlı iki ölüm olgusunun değerlendirilmesi
Evaluation of two death cases due to Hymenoptera stings
Muhammed Ziya Kır, Hüseyin Çetin Ketenci, Ahmet Ziver Başbulut, Mustafa Uzkeser, Mücahit Emet
Sayfalar 223 - 228

8.
Olfaktör sinir yaralanması: bir olgu sunumu
Olfactory nerve injury: a case report
Cem Zeren, Yaşar Çokkeser, Ramazan Karanfil, M. Mustafa Arslan
Sayfalar 229 - 233

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...