Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Eskişehir’de Suça İtilen Çocukların Sosyodemografik Değerlendirilmesi
Sociodemographic Evaluation of Children Pushed Into Crime In Eskisehir
Seçil Şen, Kenan Karbeyaz, Mehmet Toygar, Harun Akkaya
doi: 10.5505/adlitip.2012.07108  Sayfalar 146 - 155

2.
Çocuk Suçluluğunda Göç Faktörü: Adana Örneği
Role Of The Immigration on Juvenile Delinquency: Adana Example
Burak Miraç Gönültaş, Ahmet Hilal
doi: 10.5505/adlitip.2012.86158  Sayfalar 156 - 164

3.
Kan etanol düzeylerinin belirlenmesi: enzimatik ve gaz kromatografik yöntemin karşılaştırılması
Determination of blood ethanol levels: comparison of enzymatic and gas chromatographic method
Nebile Dağlıoğlu, Alper Keten, Ramazan Akçan, Pınar Efeoğlu, Necmi Çekin
doi: 10.5505/adlitip.2012.36449  Sayfalar 165 - 170

4.
Muş’ta Çocuk-Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Suçu Önlemeye Bir Bakiş
Forensic Psychiatric Evaluation Of Children And Adolescents In Mus: A View For Prevention Of Delinquency
Selma Tural Hesapçıoğlu, Habibe Yeşilova
doi: 10.5505/adlitip.2012.30085  Sayfalar 171 - 179

DERLEME
5.
HORMESİS: Toksik ajanların düşük dozlarına uyum sağlamada öncül fenomen
HORMESIS: Antecedent phenomena for adaptation to low doses of toxic agents
Aslı Kısım, Selim Uzunoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2012.96720  Sayfalar 180 - 190

OLGU SUNUMU
6.
Saman Yığını İçinde Asfiktik Ölüm Olgu Sunumu
Case of a Death in a Rick due to Asphyxia
Hüseyin Çetin Ketenci, Muhammed Ziya Kır, Özgür Erdönmez, Ahmet Ziver Başbulut
doi: 10.5505/adlitip.2012.06078  Sayfalar 191 - 195

7.
Travmatik Çoklu Atipik Vertebra Kırıklarında MR Görüntülemenin Adli Tıbbi Önemi: 3 Olgu Sunumu
The Juridical And Medical Importance Of MRI Of Traumatic Multivariate Atypical Vertebra Fractures: 3 Case Reports
Harun Akkaya, Kenan Karbeyaz, Ümit Naci Gündoğmuş, Erdoğan Kara, Ajda Ağırbaş, Sibel Atacan Çağlar
doi: 10.5505/adlitip.2012.29292  Sayfalar 196 - 202

8.
Epileptik Psikoz Hastasına Ait Disgrafik Elyazısı Örneği-Olgu Sunumu
Case Report of A Sample Dysgraphic Handwriting of An Epileptic Psycotic Patient
Nabi Muhammed Kantarcı, Ferruh Baklacıoğlu, Eyüp Kandemir, Emin Muhammed Özcan
doi: 10.5505/adlitip.2012.87609  Sayfalar 203 - 207

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...