Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne Denetimli Serbestlik Kapsamında Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi: Bir Yıllık Geriye Dönük Çalışma
Evaluation Of The Patients Applied By Probation Referring To A Training And Research Hospital In The Eastern Black Sea Region: A One-Year Retrospective Study
Bülent Bahçeci, Fatmagül Helvacı Çelik, Gökhan Kandemir, Hülya Güveli, Selim Polat, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/adlitip.76588  Sayfalar 1 - 9

2.
Elektromiyografi Laboratuvarına Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Forensic Cases Applying To Electromyography Laboratory
Abdullah Erman Yağız, Adnan Çelikel, Nilgül Üstün, Dua Sümeyra Demirkıran, Cem Zeren, Muhammet Mustafa Arslan
doi: 10.5505/adlitip.42104  Sayfalar 10 - 16

3.
Hatay İlinde 2011-2012 Yıllarında Ele Geçirilen Captagon Tabletleri
The captagon tablets captured in Hatay between 2011-2012
Sümeyra Demirkıran, Cem Zeren, Adnan Çelikel, Muhammet Mustafa Arslan
doi: 10.5505/adlitip.64326  Sayfalar 17 - 23

DENEYSEL ÇALıŞMA
4.
Highly effective universal method for DNA isolation from different forensic biological traces based on the combination of adsorption chromatography on calcium-tartrate gel and gel-filtration chromatography with “Toyopearl HW-65F” microcolumns.
Highly effective universal method for DNA isolation from different forensic biological traces based on the combination of adsorption chromatography on calcium-tartrate gel and gel-filtration chromatography with “Toyopearl HW-65F” microcolumns.
Iosif Tsybovsky, Nikolay Kuzub, Svetlana Kotova, Alena Shyla
doi: 10.5505/adlitip.29200  Sayfalar 24 - 32

ARAŞTıRMA
5.
Terörle Mücadele Gazilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Post-Traumatic Stress Disorder Among Anti-terrorism Military Veterans
Alper Keten, Arda Karagöl, Hamit Sırrı Keten, Emine Avcı, Ramazan Karanfil
doi: 10.5505/adlitip.61587  Sayfalar 33 - 40

6.
Trakya Faunasında Diptera Familyalarının Tayini: Adli Entomoloji için Muscina Stabulans’ın İlk Kayıtı.
Identification of Diptera familias Families in Fauna of Thrace: First Record of Muscina Stabulans for Forensic Entomology
Gonca Yeşilyurt Fazlıoğlu, Cüneyt Kubanç, Melek Özlem Kolusayın
doi: 10.5505/adlitip.52207  Sayfalar 41 - 52

DERLEME
7.
Ağır ve Tehlikeli Kişilik Bozukluğu
Severe and Dangerous Personality Disorder
Ömer Faruk Demirel, Ayşegül Demirel, Alaattin Duran
doi: 10.5505/adlitip.18199  Sayfalar 53 - 59

8.
Tıbbi Uygulamalar ve Bilimsel Çalışmalarda “Çocuklarda Onam” Kavramı
The Concept of “Consent in Children” in Medical Applications and Scientific Studies
Mahmut Aşırdizer, İrem Sarı
doi: 10.5505/adlitip.59454  Sayfalar 60 - 72

OLGU SUNUMU
9.
Çocuğu Anne Yapan Cinsel Saldırı Eylemi mi? Malpraktis mi? Bir Olgu Sunumu
Is It Maipractice Or Sexual Assault That Made The Teenage A Mother? A Case Report Presentation
Sümeyra Demirkıran, Dilek Benk Şilfeler, Mustafa Doğan Özçil, Muhammet Mustafa Arslan
doi: 10.5505/adlitip.41275  Sayfalar 73 - 78

10.
Kadınlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
Post Traumatic Stress Disorder in Women: A Case Report
Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/adlitip.40427  Sayfalar 79 - 84

11.
Kurusıkı Tabancanın Gaz Basıncına Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu
Death Due To Gas Pressure Of Blank Firing Gun: A Case Report
Taşkın Özdeş, Halil Boz, Yüksel Aydın Yazıcı, Bahadır Kumral
doi: 10.5505/adlitip.36025  Sayfalar 85 - 90

12.
Torasik Aorta Anevrizmasından Gelişen Aortoözefageal Fistül Yoluyla Kanama Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
Death Due to Bleeding of Primary Aortoesophageal Fistula Secondary to Thoracic Aneurysm: A Case Report
Bülent Şam, Harun Akkaya, Fatih Şahin, Arzu Akçay Turan, Rıfat Özdemirel, Ufuk İlingi
doi: 10.5505/adlitip.86548  Sayfalar 91 - 96

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...