Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Sağlık Kurulu’na Silah Ruhsatı Almak İçin Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Evaluation of the Dicle University Hospitals Health Board’s Gun Licenses Applications: A Retrospective Study
Cem Uysal, Abdullah Atli, Ziya M. Kır, Mahmut Bulut, Mustafa Korkmaz, Mehmet Güneş, Süleyman Sivri, Kasım Bulut, Süleyman Gören
doi: 10.5505/adlitip.2014.30922  Sayfalar 97 - 107

2.
Fiziksel Travmalara Bağlı Gelişen Psikopatolojiler ve Adli Değerlendirmede Önemi
Psychopathologies Due to Physical Trauma and Importance in the Forensic Evaluation
Mustafa Talip Şener, Sadık Şahingöz, Atakan Yücel, Mustafa Güleç
doi: 10.5505/adlitip.2014.18894  Sayfalar 108 - 114

3.
Kahramanmaraş ilinde suça sürüklenen çocukların sosyodemografik özellikleri
Socio-demographic data of delinquent children in Kahramanmaraş
Hatice Tamer, Özlem Açıksarı, Alper Keten, Ramazan Karanfil, Abdullah Avşar
doi: 10.5505/adlitip.2014.08760  Sayfalar 115 - 120

4.
Kılın Morfolojik Karşılaştırılması
Morphological Comparison of Hair
Mehmet Cavlak, Faruk Aşıcıoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2014.01886  Sayfalar 121 - 131

5.
Türkiye popülasyonunda el ve el bilek ölçümleri kullanılarak cinsiyetin belirlenmesi
Sex determination for using hand and wrist measurements in Turkish population.
Beytullah Karadayı, Ahsen Kaya, Hasan Koç, Ende Varlık, Abdi Özaslan
doi: 10.5505/adlitip.2014.98700  Sayfalar 132 - 140

6.
Tekirdağ İlindeki Hekimlerin Adli Tıp Uygulamalarına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Physicians' Approaches to the Applications of Forensic Medicine in Tekirdağ Province
Bahadır Kumral, Taşkın Özdeş
doi: 10.5505/adlitip.2014.76376  Sayfalar 141 - 153

DERLEME
7.
Kimyasal savaş ajanları ve metabolitlerinin biyolojik örneklerde adli toksikolojik analizi
Forensic toxicological analysis of chemical warfare agents and their metabolites in biological samples
İsmail Ethem Gören, Nebile Dağlıoğlu, Pınar Efeoğlu, Mete Korkut Gülmen
doi: 10.5505/adlitip.2014.52196  Sayfalar 154 - 163

DENEYSEL ÇALıŞMA
8.
MDMA (Ekstazi) İçeren Sentetik Tabletlerdeki Organik İçeriklerinin Belirlenmesi
Determination of the Organic Compounds in Synthetic Tablets Containing MDMA (Ecstasy)
Taner Bora, Fatma Nuralın, Nilgün Şenocak, Hasan Aydın
doi: 10.5505/adlitip.2014.69772  Sayfalar 164 - 177

OLGU SUNUMU
9.
Potasyum Klorür yanlış uygulanmasına bağlı ölüm: Olgu sunumu
Death from potassium chloride inadverent application: Case report
Volkan Ünal, Esra Ünal, Humman Şen, Emine Sevindir, Sadi Çağdır
doi: 10.5505/adlitip.2014.08769  Sayfalar 178 - 184

10.
Basınçlı Su ile Yüz Yaralanması: Olgu Sunumu
Facial Injury With Pressurised Water: A Case Report
Aslıhan Teyin, Orhan Meral, Ahsen Kaya, Ender Şenol
doi: 10.5505/adlitip.2014.47965  Sayfalar 185 - 191

11.
Başka amaçla atılmış imzadan faydalanılarak oluşturulmuş belgelerin incelenmesi: iki olgu sunumu
Examination Of Altered Documents That Created Using Different Forgery Methods: Two Cases Report
Esat Şahin, İlhami Kömür, Ferruh Baklacıoğlu, H. Mehmet Akın, Bahadır Kumral, Hüseyin Bülent Üner
doi: 10.5505/adlitip.2014.72623  Sayfalar 192 - 200

12.
Lavabo Kırılmasına Bağlı Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu
Child Death Due To Sink Fracture: A Case Report
Taşkın Özdeş, Süleyman Sivri, Bülent Şam, Mehmet Özbay, Bahadır Kumral
doi: 10.5505/adlitip.2014.25348  Sayfalar 201 - 207

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...