Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
İstanbulda Otopsisi Yapılmış Demiryolu ile İlişkili Ölümlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Railway Related Deaths for Which Autopsies Were Performed In Istanbul
Bahadır Kumral, Yalçın Büyük, Deniz Oğuzhan Melez, İpek Esen Melez, Feyzi Şahin, Esat Şahin, Ümit Naci Gündoğmuş
doi: 10.5505/adlitip.2014.47550  Sayfalar 208 - 222

2.
Hırsızlık Suçuna Sürüklenmiş Erkek Ergenlerin Psikiyatrik Tanı Dağılımları ve Nöropsikolojik Özellikleri
The Distribution of Psychiatric Diagnoses and Neuropsychological Features of Male Adolescents Who Dragged Into Robbery
Ahmet Şenses, Seher Akbaş, Saliha Baykal, Melih Nuri Karakurt
doi: 10.5505/adlitip.2014.28290  Sayfalar 223 - 233

3.
Olay Yerinde Bakteriyel Kontaminasyona Maruz Kalan Dışkı ve İdrar Örneklerinden Kimliklendirme
Identification From Contaminated Fecal and Urine Samples at the Crime Scene
Emel Hülya Yükseloğlu, Yasemin Beril Orhanel, Itır Erkan, Melek Özlem Kolusayın, Fulya Eylem Yediay, Filiz Ekim Çevik, Hüseyin Çakan
doi: 10.5505/adlitip.2014.97269  Sayfalar 234 - 244

4.
Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Aile İçi Şiddete Maruziyetleri
Experiences of Health Workers Working in An University Hospital to Domestic Violence
Cem Uysal, Muhammed Ziya Kır, Mustafa Korkmaz, İsmail Bozkurt, Süleyman Sivri, Yasin Bez
doi: 10.5505/adlitip.2014.08941  Sayfalar 245 - 255

5.
İzmir'de yapılmış mediko-legal otopsilerde büyük damar yaralanmaları saptanan olguların değerlendirilmesi
The evaluation of cases with major vascular injuries detected in medico-legal autopsies performed in Izmir
Mehmet Tunahan Altundağ, Tarık Uluçay, Mahmut Aşırdizer, Yıldıray Zeyfeoğlu, Mustafa Dalgıç, Murat Köker, Mehmet Sunay Yavuz
doi: 10.5505/adlitip.2014.82713  Sayfalar 256 - 266

6.
Gaziantep Bölgesinde 2005-2011 Yılları Arasında Meydana Gelen İntihar Olgularının Retrospektif İncelenmesi
A Retrospective Study On Suicides Deaths That Occurred In Gaziantep Province Between Years 2005-2011
Bekir Karaarslan, Ayşe Gül Bilen, Adnan Çelikel, Ramazan Karanfil, Onur Eyisoy, Cem Uysal, Aysun Baransel Isır
doi: 10.5505/adlitip.2014.21043  Sayfalar 267 - 274

DERLEME
7.
Adli diş hekimliğinin adli bilimlerdeki rolü - Bölüm 1: Felaket kurbanlarının kimliklendirilmesi ve adli olaylarda dişlerden yaş tahmini
Role of forensic dentistry in forensic sciences - Chapter 1: Identification of mass fatality victims and dental age estimation in forensic cases
Hüseyin Afşin, Beytullah Karadayı, Yalçın Büyük
doi: 10.5505/adlitip.2014.86658  Sayfalar 275 - 286

OLGU SUNUMU
8.
Çocukta Fiziksel İstismar Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
Death Due to Chıld Physıcal Abuse: a Case Report
Abdullah Avşar, Ramazan Karanfil, Alper Keten
doi: 10.5505/adlitip.2014.78309  Sayfalar 287 - 293

9.
Minnesota Otopsi Protokolüne Göre Yapılmış Cezaevi Ölümü Otopsilerinin Değerlendirilmesi: 13 Olgu Sunumu
Minnesota Autopsy Protocol Autopsy Performed According To The Evaluation Of The Prison Death: 13 Case Report
Bekir Karaarslan, Mehmet Cengil Aslan, Alper Keten, Ömer Lütfi Özkan, Onur Eyisoy, Mehmet Karasu, Ahmet Büyükçelik, Ahmet Aslan
doi: 10.5505/adlitip.2014.07830  Sayfalar 294 - 301

10.
Çoklu Cinsel İstismar Eylemine Maruz Kalmış Çocuk Olguda
“Post-traumatic stress disorder” in Case Of a Child Exposed To Multiple Sexual Abuse
Mehmet Hanifi Kokaçya, Sümeyra Demirkıran, Adnan Çelikel, Muhammet Mustafa Arslan
doi: 10.5505/adlitip.2014.71601  Sayfalar 302 - 306

11.
Sihirli Mantar Büyütme kitleri: Uyuşturucu yasalarını ihlal etmek için yeni bir yöntem.
Magic Mushroom Growing Kits: A new method for infringement of the narcotic laws.
Faruk Aşıcıoğlu, Mustafa Okudan, Nilay Derman, Mahmut Koca
doi: 10.5505/adlitip.2014.60566  Sayfalar 307 - 316

12.
Su Kovasında Boğulma: İki Bebek Olgunun Sunumu
Drowning in Water Bucket: A Report of Two Infants
Mehmet Cavlak, Esra Nişikli, Abdullah Avşar, Ramazan Akçan
doi: 10.5505/adlitip.2014.58671  Sayfalar 317 - 322

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...