Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Künt veya penetran kardiyak yaralanma sonucu ölümlerin retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective analysis of deaths as a result of blunt or penetrating cardiac injury
Tarık Uluçay, Mehmet Tunahan Altundağ, Mehmet Sunay Yavuz, Yıldıray Zeyfeoğlu, Mustafa Dalgıç, Murat Köker, Mahmut Aşırdizer
doi: 10.5505/adlitip.2015.27676  Sayfalar 1 - 11

2.
Düşme nedeniyle acile başvuran 0-3 yaş grubu çocuklarda fiziksel istismarın incelenmesi
The evaluation of the physical abuse in 0-3 age group children admitted to emergency service due to tumbling
Bahadır Özen, Celal Bütün, Fatma Yücel Beyaztaş
doi: 10.5505/adlitip.2015.62681  Sayfalar 12 - 21

3.
Acil Servise Bir Yıl İçinde Başvuran Adli Olguların Mevsimsel Olarak Geriye Dönük İncelenmesi
A Retrospective Seasonal Analysis Of All Forensic Cases That Presented To An Emergency Department In A Year
Sevcan Levent, Gül Pamukçu Günaydın, Havva Şahin Kavaklı, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Selçuk Coşkun
doi: 10.5505/adlitip.2015.54376  Sayfalar 22 - 28

4.
Bir Eğitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Silah Ruhsatı İçin Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Persons Admitted for a gun license to outpatient Psychiatry Clinic of a Education Hospital
Oya Topçu, Çiçek Hocaoğlu, Hülya Güveli, Gökhan Kandemir, Bülent Bahçeci
doi: 10.5505/adlitip.2015.87528  Sayfalar 29 - 37

DERLEME
5.
Adli diş hekimliğinin adli bilimlerdeki rolü - Bölüm 2: Isırık izleri, cinsiyet tespiti, dişten DNA, dudak-damak izleri ve travma zararları
Role of forensic dentistry in forensic sciences - Chapter 2: Bite marks, sex determination, DNA from tooth, lip-palate marks and trauma damages
Beytullah Karadayı, Hüseyin Afşin, Melda Bekcan
doi: 10.5505/adlitip.2015.73792  Sayfalar 38 - 47

OLGU SUNUMU
6.
Kargaşa Kontrol Ajanı Olarak Kullanılan Biber Gazının Toksikolojik Değerlendirmesi: Bir Olgu Sunumu*
Toxicologic Evaluation of Pepper Spray used as a Riot Control Agent: A Case Report
Pınar Efeoğlu, Nebile Dağlıoğlu, İsmail Ethem Gören, Mete Korkut Gülmen, Ahmet Hilal
doi: 10.5505/adlitip.2015.53824  Sayfalar 48 - 54

7.
Babalık testinde FGA lokusunda iki tekrar azalması: Bir mutasyon olgusu
Two repeat decrease at FGA locus in a Paternity Test: A Case of Mutation
Kemal Murat Cantürk, Ramazan Emre, Ömer Müslümanoğlu, Muhammed Doğan, Umut Kara, Fatih Yağmur
doi: 10.5505/adlitip.2015.39358  Sayfalar 55 - 60

8.
Psikolojik Otopsi; İntihara Sürükleyen Sebebin Otopside Tespit Edildiği Bir Olgu Sunumu
Psychological Autopsy: A Case Report That Motivation of Suicide Was Determined In Autopsy
İlhami Kömür, Rifat Özgür Özdemirel, İsmail Özver, Mehmet Özbay, Esat Şahin, Ahmet Selçuk Gürler
doi: 10.5505/adlitip.2015.55477  Sayfalar 61 - 66

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...