Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Acil servisde değerlendirilen adli olguların demografik incelenmesi
Demographic evaluation of forensic investigation in emergency service
Mücahit Kapçı, Kenan Ahmet Türkdoğan, Orhan Akpınar, Ali Duman, Gülçin Bacakoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2015.30074  Sayfalar 67 - 74

2.
Acil Tıpta Şiddet ile ilgili Adli Olgular Trafik Kazalarının önüne mi geçiyor?
Are Violence Related cases overteaking Motor Vehicle Accidents in Forensic Emergency Medicine?
Abdullah İbrahim, Sahin Çolak, Harun Ayhan, Mustafa Ahmet Afacan, Ayhan Sarıtaş, Hayati Kandiş
doi: 10.5505/adlitip.2015.59244  Sayfalar 75 - 83

3.
Otopsisi Yapılan Araç İçi Trafik Kazalarında Omurilik Yaralanmaları
Spinal Injuries as Autopsy Findings in Road Traffic Accidents
Abdurrahim Türkoğlu, Mehmet Tokdemir, Turgay Börk, Ferhat Turgut Tuncez
doi: 10.5505/adlitip.2015.76768  Sayfalar 84 - 91

DENEYSEL ÇALıŞMA
4.
Çocuklarda suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme ve algılamalarına etki eden sosyo-kültürel faktörlerin ceza sorumluluğu bakımından incelenmesi.
Examination of the perception of the legal meaning and the consequences of crime among children and the socio-cultural factors influencing these perceptions with respect to criminal responsibility.
Eda Erdener
doi: 10.5505/adlitip.2015.48379  Sayfalar 92 - 111

OLGU SUNUMU
5.
Fark Hesabına Dayalı Maluliyet Oranı Tespiti: İki Olgu Sunumu
Determination of disability based on calculation of difference: 2 case reports
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Betül Seyhan, Fatih Şahin, Harun Alakaya, Ahmet Sadi Çağdır
doi: 10.5505/adlitip.2015.08870  Sayfalar 112 - 117

6.
Toksik Epidermal Nekrolizis Benzeri Büllöz Cilt Reaksiyonu: Bir Otopsi Olgusu
Toxic Epidermal Necrolysis Like Bullous Skin Reaction: An Autopsy Case
Hüseyin EŞ, Murat Nihat Arslan, Gülhan Yağmur, Ferah Anık Karayel
doi: 10.5505/adlitip.2015.28190  Sayfalar 118 - 123

7.
Hayvan kaynaklı yaralanmalara bağlı gelişen maluliyet: Üç olgu sunumu
Disability Due To Animal Related Injuries: Three Case Reports
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Seyfullah Şahin, Emre Gürbüz, Yusuf İslam Duman, Sadi Çağdır
doi: 10.5505/adlitip.2015.41636  Sayfalar 124 - 130

TEKNIK NOT
8.
Adli Bilimler Profesyonellerinin Kan Lekesi Model Analizi Bilgi Düzeyi
Knowledge Levels of Forensic Science Professionals on Bloodstain Pattern Analysis
Murat Nihat Arslan, Deniz Oğuzhan Melez
doi: 10.5505/adlitip.2015.28291  Sayfalar 131 - 140

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...