Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Adli Otopsilerde İzole Karaciğer Örneklemesi ile Karışık İç Organ Örneklemesinin Toksikolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi
Comperative Analysis for Toxicological Examination of İsolated Liver Sampling and Mixed Visceral Organ Sampling in Medico-Legal Autopsies
Rifat Özgür Özdemirel, İlhami Kömür, Bünyamin Başpınar, Ahmet Selçuk Gürler, Mehmet Cengil Aslan, Ufuk İlingi, Yeter Erol, Gülter Akyol, Bülent Şam, Yalçın Büyük
doi: 10.5505/adlitip.2015.58561  Sayfalar 141 - 151

2.
Araç İçi Trafik Kazası Kaynaklı Ölüm Olgularında Travmatik Bulgular ile Araç İçi Lokalizasyon ve Kaza Tipi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi; Retrospektif Otopsi Çalışması
Evaluation of Relationship Between Accident Types, Localization of Occupants In The Vehicle And Injury Pattern in Fatalities Resulting From Road Traffic Accident: Retrospective Autopsy Study
Ferruh Baklacıoğlu, İlhami Kömür, Bünyamin Başpınar, Esat Şahin, M. Feyzi Şahin, Yalçın Büyük, Bülent Şam
doi: 10.5505/adlitip.2015.81994  Sayfalar 152 - 160

3.
Acil Servise Başvuran Minör Kafa Travmalı Adli Olgularda Çekilen Beyin Tomografilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective analysis of head computed tomography imaging in forensic cases that are admitted to emergency room with minor head trauma
Mahmut Murat Dellül, Havva Şahin Kavaklı, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Gül Pamukçu Günaydın, Selçuk Coşkun, Güllü Ercan Haydar
doi: 10.5505/adlitip.2015.94830  Sayfalar 161 - 168

4.
Denetimli Serbestlik Popülasyonunda Sentetik Kannabinoid Kullanımı
The Use of Synthetic Cannabinoids among Probation Population
Elif Mutlu, İzgi Alnıak, Umut Mert Aksoy, Murat Erkıran
doi: 10.5505/adlitip.2015.27122  Sayfalar 169 - 178

DERLEME
5.
Arsenik Toksisitesi ve Biyolojik Örneklerden Analizi
Arsenic Toxicity and Its Analysis in Biological Samples
Bayram Yüksel, Arzu Eroğlu, Zeliha Kayaaltı
doi: 10.5505/adlitip.2015.52533  Sayfalar 179 - 186

6.
X-STR Analizinin Adli Bilimlerdeki Önemi
Importance of X-STR Analysis in Forensic Science
Arzu Eroğlu, Bayram Yüksel, Berrin İmge Ergüder, Zeliha Kayaaltı
doi: 10.5505/adlitip.2015.66487  Sayfalar 187 - 204

OLGU SUNUMU
7.
Kaldırım Çökmesi Sonucu Ölüm; Olgu sunumu
Death Due to Fall into Sinkhole in the Pavement: A Case Report
Sait Özsoy, Mehtap Yöndem, Gülnaz Javan, İrfan Korkusuz
doi: 10.5505/adlitip.2015.92005  Sayfalar 195 - 201

8.
Yetişkin bir otistikte metal tel yutulmasına bağlı gelişen aorta-özefageal fistül sonucu ölüm: Bir olgu sunumu
Death of an autistic adult caused by aorto-oesophageal fistula due to swallowed wire: A case report
Ahmet Selçuk Gürler, Hüsrev Demirel, Taner Daş, Muhammed Feyzi Şahin, Cihan Göktürk, Fatih Özner
doi: 10.5505/adlitip.2015.19870  Sayfalar 202 - 207

9.
Bir iş kazasına bağlı yüzde sürekli (daimi) değişiklik olgusu
Permanent disfigurement of face in an occupational accident case
Mahmut Aşırdizer, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yasin Etli, Yavuz Hekimoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2015.67609  Sayfalar 208 - 218

10.
Hidrojen Sülfür Zehirlenmesine Bağlı İki Ölüm Olgusu
Two Fatal Cases of Hydrogen Sulfide Poisoning
Abdullah Avşar, Ramazan Karanfil, Alper Keten, Ömer Lütfi Özkan, Erdem Okdemir
doi: 10.5505/adlitip.2015.35693  Sayfalar 219 - 225

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...