Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 3 (1-2-3-4)
Cilt: 3  Ek: 1-2-3-4 - 1987
Özetleri Göster | << Geri
1.
EFFECTS OF METHAMPHETAMINE ON BRAIN CATECHOLAMINES IN MICE.
METAMFETAMİNİN FARELERİN BEYİN KATEKOLAMLNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Kanji YOSHIMOTO, Keiji MIZOHATA, Setsuo KOMURA
Sayfalar 3 - 9

2.
SERUM HAPTOGLOBIN POLYMORPHISM IN KOTAS AND BADAGAS OF NILGIRI HILLS, SOUTH INDIA.
KOTA VE BADAGA (NİLGİRİ HİLLS, GÜNEY HİNDİSTAN) TOPLUMLARINDA SERUM HAPTOGLOBİN POLİMORFİZMİ.
V. SHANKAR, B. K. MOHAN RAJ, B. NAZIRUDDIN, C. DAMODARAN, P. Chandra SEKHARAN
Sayfalar 10 - 13

3.
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN VITAL AND POSTMORTEM WOUNDS: IONS AS MARKER.
ÖLÜMDEN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELEN YARALARIN AYIRICI TANISI: İŞARET (MARKER) İYONLAR.
C. HERNANDEZ-CUETO, E. VILLANUEVA, A. LUNA
Sayfalar 14 - 23

4.
AN ANALYSIS OF EIGHTY-TWO FATAL CASES FOLLOWING FIRE BURNS AND SCALDS.
ADLÎ OTOPSİSİ YAPILMIŞ 82 YANIK OLGUSUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Semsi GOK, Zeki SOYSAL, Ozdemir KOLUSAYIN, Oguz POLAT
Sayfalar 24 - 29

5.
ANALYSIS OF DRUG PREPARATION CONTAINING CHLORPROPAMIDE AND PHENFORMIN HYDROCHLORIDE BY THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY.
KLORPROPAMİD VE FENFORMİN-HİDROKLORİD İÇEREN TABLETLERİN İNCE TABAKA KKOMATOGRAKİSİ YÖNTEMİYLE ANALİZİ.
R. V. GAITONDE, U. RIVANKAR
Sayfalar 30 - 33

6.
VASCULAR INJURIES: A STUDY OF 208 CASES.
DAMAR YARALANMALARI: 208 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Ayla SAYIN, Mehmet OZER, Yilmaz KARAOZBEK, Aytekin ERDAG, Kenan AKTAN, Hasan TUZUN
Sayfalar 34 - 44

7.
SALIVARY AMYLASE POLYMORPHISM AMONG KOTAS AND BADAGAS IN THE NILGIRI HILLS, SOUTH INDIA.
KOTA VE BADAGA (NİLGİRİ HİLLS - GÜNEY HİNDİSTAN ) TOPLUMLARI ARASINDA TÜKÜRÜK AMİLAZ POLİMORFİZMİ.
B. NAZIRUDDIN, C. DAMODARAN, P. Chandra SEKHARAN
Sayfalar 45 - 49

8.
HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN ASPHYXIATION DEATHS IN AN ENCLOSED PLACE: AN EXPERIMENTAL STUDY.
KAPALI ORTAMDA HAVASIZ KALMA SONUCU GELİŞEN ÖLÜMLERDEKİ HİSTOPATOLOJİK BULGULAR.
Atinc COLTU, Oktan EROL
Sayfalar 50 - 54

9.
SEMEN EXAMINATION FROM THE MEDICOLEGAL POINT OF VIEW AND THE DIFFERENCE BETWEEN HUMAN SEMEN AND BULL SEMEN.
ADLÎ TIP AÇISINDAN SEMEN İNCELENMESİ VE İNSAN - BOĞA SEMENLERİ ARASINDA AYIRICI TANI.
Pranab Kumar BANERJEE
Sayfalar 55 - 67

10.
HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS OF CORPSES LEFT WITHIN WATER: AN EXPERIMENTAL STUDY.
SU İÇERİSİNE ATILAN CESETLERİN AKCİĞERLERİNDE MEYDANA GELEN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER.
Atinc COLTU, Oktan EROL
Sayfalar 68 - 73

11.
EVALUATION OF HEAD INJURIES IN FORENSIC MEDICINE.
KAFA TRAVMALARININ ADLÎ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hayat GOKCE, Nedim ZEMBILCI
Sayfalar 74 - 82

12.
APPLICATION OF SECOND AND FOURTH DERIVATIVE VISIBLE-UV ABSORBTION SPECTROSCOPY TO PARAQUAT ANALYSIS.
İKİNCİ VE DÖRDÜNCÜ TÜREV GÖRÜNÜR ALAN-MOR ÖTESİ ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE PARAQUAT BELİRTİMİ.
Sevil ATASOY, Yakup GIDON
Sayfalar 83 - 95

13.
EMBOLISM CAUSED BY TISSUE AND FOREIGN BODIES.
ADLÎ TIP AÇISINDAN POST-TRAVMATİK EMBOLİZM: IV.DOKU PARÇACIKLARI VE YABANCI CİSİMLERLE MEYDANA GELEN EMBOLİZM.
Semsi GOK, Zeki SOYSAL, Ozdemir KOLUSAYIN
Sayfalar 99 - 102

14.
ESTIMATING LIVING STATURE FROM SKELETAL REMAINS.
İSKELET KALINTILARI YARDIMIYLA KİŞİNİN HAYATTAKİ BOYUNUN HESAPLANMASI.
John K. LUNDY
Sayfalar 103 - 110

15.
CRANIOCEREBRAL TRAUMA. IV. DELAYED COMPLICATIONS OF CRANIOCEREBRAL TRAUMAS.
KAFA TRAVMALARI: IV. KAFA TRAVMALARINDAN SONRA GÖRÜLEN GEÇ KOMPLİKASYONLAR.
Ozdemir KOLUSAYIN, Semsi GOK, Zeki SOYSAL
Sayfalar 111 - 116

16.
THE FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF BONES AND TEETH, AND IMPORTANCE IN AGE DETERMINATION.
KEMİK VE DİŞ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: YAŞ TAYİNİ ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ.
A. Sedat COLOGLU
Sayfalar 117 - 122

17.
REFERRING TO A CASE OF MECHANICAL ASPHYXIA DUE TO FOREIGN BODY ASPIRATION CAUSED BY ASSAULT AND BATTERY.
MÜESSİR FİİLE BAĞLI YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNDAN GELİŞEN MEKANİK ASFİKSİ OLGUSU.
Semsi GOK
Sayfalar 125 - 128

18.
HARA-KIRI: AN UNUSUAL CASE OF SUICIDE
KLİNİKTE HARA-KİRİ.
Atinc COLTU, Jale CORDAN, Oktan EROL
Sayfalar 129 - 134

19.
TLC - SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF TOTAL SENNOSIDE FROM MARKETED GALENICAL PREPARATION.
GALENİK PREPARATLARDAKİ TOTAL SENNOZİD DÜZEYLERİNİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ VE SPEKTROFOTOMETRİ İLE BELİRTİMİ.
R. V. GATTONDE, Ulhas BHAT
Sayfalar 135 - 137

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...