Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kapsamında Bakıma Muhtaçlık Sürecinin Adli Tıp Kurumu Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Nursing Neediness Process as a Part of the Law on the Execution of Sentences and Security Measures in Terms of the Council of Forensic Medicine
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Süleyman Yılmaz, Muhammed Fatih Yıldız, Sadi Çağdır, Yalçın Büyük
doi: 10.5505/adlitip.2016.14471  Sayfalar 1 - 14

2.
Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları
Opinions and Attitudes of Occupational Groups Located in Multidisciplinary Team Related to Child Abuse and Neglect
Nevin Uslu, Handan Zincir
doi: 10.5505/adlitip.2016.94103  Sayfalar 15 - 28

3.
Adli Vakaların Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yapay Sinir Ağları ile Tahminlenmesi: İzmir ili Hırsızlık Suçları Örneği
Prediction of Forensic Cases Using Geographical Information Systems and Artificial Neural Networks: Case Study of Izmir Province of Theft
Özlem Dalan
doi: 10.5505/adlitip.2016.22590  Sayfalar 29 - 40

4.
Adli Belge İncelemesinde Müzekkere Nedenleri
The Reasons for Issuing a Writ at Forensic Document Investigation
Bahadır Kumral, Muhammet Nabi Kantarcı
doi: 10.5505/adlitip.2016.05902  Sayfalar 41 - 50

5.
Mağduru ve Sanığı Çocuk Olan Cinsel İstismarlar İle İlgili Haberlerin İncelenmesi
Investigation of the News Related to Sexual Abuse Which the Child is a Sufferer or Suspected In
Sibel Küçük
doi: 10.5505/adlitip.2016.99815  Sayfalar 51 - 59

DERLEME
6.
Havacılık Yaralanmaları ve Adli Tıp
Aviation Related Injuries and Forensic Medicine
Aykut Lale, Mahmut Şerif Yıldırım, Eyup Ruşen Heybet, Ramazan Akçan
doi: 10.5505/adlitip.2016.12599  Sayfalar 60 - 70

7.
İskeletleşmiş Cesetlerde Postmortem İnterval Tayini
Postmortem Interval in Skeletonized Body
Aykut LALE, Aysun Balseven Odabaşı, Ramazan Akçan, Eyup Ruşen Heybet, Ali Rıza Tümer
doi: 10.5505/adlitip.2016.28247  Sayfalar 71 - 76

OLGU SUNUMU
8.
Fraktür mü? Anatomik Varyasyon mu?
Is That Fracture or Anatomical Variation?
Mehmet Sunay Yavuz, Muhammed Ziya Kır, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman
doi: 10.5505/adlitip.2016.93723  Sayfalar 77 - 80

9.
BCG Uygulama Hatası: İki Olgu Sunumu
Malpractice of BCG Application: Two Case Studies
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Humman Şen, Özge Yaşlı, Sadi Cagdir
doi: 10.5505/adlitip.2016.04909  Sayfalar 81 - 85

10.
Pencere Benzeri Bir Boşluktan Attırılmış İmza ile Gerçekleştirilen Senet Sahteciliği: Bir Olgu Sunumu
Promissory Note Forgery Performed With Pressed Signature From A Gap Like Window; A Case Report
Ferruh Baklacıoğlu, Esat Şahin, Mehmet Cavlak, Muhammet Nabi Kantarcı, Bahadır Kumral, Bünyamin Başpınar
doi: 10.5505/adlitip.2016.06977  Sayfalar 86 - 90

11.
İki Olgu Nedeni İle Sabunlaşma
Two Adipocere Cases
Sait Özsoy, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Birol Demirel
doi: 10.5505/adlitip.2016.36854  Sayfalar 91 - 97

12.
Çocuk Cinsel İstismarında Çocuk Oyunlarının Aracı Olarak Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Using Child Plays for Child Sexual Abuse: A Case Report
Sait Sarıçiçek, Oğuzhan Yakupoğlu, Yakup Örs, Salih Zoroğlu
doi: 10.5505/adlitip.2016.03371  Sayfalar 98 - 102

DENEYSEL ÇALıŞMA
13.
Asitfosfataz, PSA Testleri ve Mikroskobik İnceleme ile Meni Lekelerinin Hassasiyetlerinin, Seçiciliğinin ve Tespit Sınırının Belirlenmesi
Detection of Sensitivity, Selectivity and Limitation of Semen Stains by Acid Phosphatase, PSA Tests and Microscopic Assessment
Gülay Özel Cavlak, Ömer Ammar Hamidullah Müslümanoğlu, Fatih Akyüz, Aybars Türker, Ümit Çetinkaya
doi: 10.5505/adlitip.2016.83702  Sayfalar 103 - 109

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...