Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Atış Artıkları El Svaplarında Antimon Elementinin Belirlenmesi
Determination of Antimony Element in Gunshot Residue Hand Swabs by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
Bayram Yüksel, Aynur Özler Yiğiter, Taner Bora, Aydın Bozkurt, Murat Çavuş
doi: 10.5505/adlitip.2016.66934  Sayfalar 110 - 116

2.
Siirt İlinde Kadın İntiharları
Female Suicides in Siirt District
Neylan Ziyalar, Aysel Sarıpınar, Can Çalıcı
doi: 10.5505/adlitip.2016.38278  Sayfalar 117 - 127

3.
Tamamlanmış İntiharlarda Psikolojik Otopsi Yöntemi İle İntihar Belirleyici Faktörlerinin Araştırılması
Research of Suicide Determinative Factors by Psychological Autopsy in Completed Suicides
Kader Semra Karataş, M. Feyzi Şahin, Sinan Sevinç
doi: 10.5505/adlitip.2016.72692  Sayfalar 128 - 134

4.
Tuvaletle ilişkili ölümler
Toilet-related deaths
Mehmet Cavlak, M. Feyzi Şahin, M. Şerif Yıldırım, Aykut Lale, Feyzullah Erdem, Aysun Balseven Odabaşı
doi: 10.5505/adlitip.2016.42204  Sayfalar 135 - 142

5.
Sağlık Çalışanlarında Şiddet: Nedenler, Tutumlar, Davranışlar
Violence to Health Care Providers: Purpose, Attitude and Behavior
Zehtiye Füsun Yaşar, Elif Durukan, Berk Halibeyoğlu, Irmak Erdemir, Erim Berke Yöney, Ali Can Kanat, Öner Deniz Aslan
doi: 10.5505/adlitip.2016.85619  Sayfalar 143 - 152

DERLEME
6.
Vücut sıvılarında Antemortem - Postmortem Etil Alkol Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyobelirteçler
Biomarkers Used to Determine Antemortem and Postmortem Ethyl Alcohol Level in Body Fluids
Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yavuz Hekimoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2016.48344  Sayfalar 153 - 161

7.
Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi
The Importance of Molecular Autopsy at Sudden Cardiac Deaths
Yavuz Şahin, Recep Fedakar, Ertuğrul Gök, Aşkın Şen, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu, Kadir Demircan
doi: 10.5505/adlitip.2016.07088  Sayfalar 162 - 169

OLGU SUNUMU
8.
Bir Olgu Üzerinden Çocuk Yapma Yeteneği Kaybının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Losing the Ability to Have Children Over a Case in Terms of Forensic Medicine
Mustafa Talip Şener, Yüksel Ançı, Fatih Özkaya, Azem İrez, İsa Özbey
doi: 10.5505/adlitip.2016.32767  Sayfalar 170 - 175

9.
Frontal Kemikteki Sert Fiksasyon Materyallerinin Neden Olduğu Yüzde Sabit İz: Bir Olgu Sunumu
Distinct Mark on the Face Due to Rigid Fixation Materials on Frontal Bone: A Case Report
Ertuğrul Gök, Mustafa Numan Ural, Recep Fedakar, Recep Fedakar, Azem İrez, İbrahim Bayraktar
doi: 10.5505/adlitip.2016.23590  Sayfalar 176 - 179

10.
Sürtünme Yolu ile Cinsel İstismar Sonrası Gebelik: Bir Ensest Olgusu
Pregnancy After Sexual Abuse by Rubbing: An Incest Case
Sait Sarıçiçek, Hasan Ağrıtmış
doi: 10.5505/adlitip.2016.33154  Sayfalar 180 - 185

11.
Sokakta ve İnşaatta Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanan İki Çocuk: Olgu Sunumu ve Literatür Bilgisi
Injury of Two Children Due to Electric Shock in Street and Construction Area: Case Report and Literature Review
Serbülent Kılıç, Metin Yıldırım, Yaşar Bilge
doi: 10.5505/adlitip.2016.52386  Sayfalar 186 - 195

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...