Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Suça sürüklenen çocukların suç tipleri, sosyodemografik ve klinik özellikleri
Types of crimes, sociodemographic and clinical characteristics of delinquent children
Hatice Altun, Nilfer Şahin, Ebru Fındıklı, Hayati Sınır
doi: 10.5505/adlitip.2016.86570  Sayfalar 196 - 204

2.
Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran adli olguların incelenmesi
Evaluation of forensic psychiatry cases referred to psychiatry department of a university hospital
Filiz Civil Arslan, Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Sağlam Aykut, Kübra Kocagöz, Gamze Kutlu, Ali Baz, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/adlitip.2016.48568  Sayfalar 205 - 212

3.
Y-kromozomu 17 STR markırının Türkiye'deki polimorfizmi
Polymorphism of 17 Y-chromosome STR markers in Turkiye
Gönül Filoğlu, Havva Altuncul, Özlem Bülbül, Elif Mertoğlu, Tolga Zorlu, Gülten Rayimoğlu, Cengiz Salih
doi: 10.5505/adlitip.2016.42713  Sayfalar 213 - 221

4.
Ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümlerde orijin tespiti parametrelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of origin determination parameters in deaths related to firearm injury
Hatice Gülbeyaz, İpek Esen Melez, Deniz Oğuzhan Melez, İbrahim Üzün
doi: 10.5505/adlitip.2016.32657  Sayfalar 222 - 236

5.
Bir grup Türk popülasyonunda dudak izinin morfolojik yapısının incelenmesi
Evaluation of morphological pattern of lip print in a Turkish subpopulation
S. Kutalmış Büyük
doi: 10.5505/adlitip.2016.96729  Sayfalar 237 - 242

DERLEME
6.
Psikiyatrinin etkin biyolojik tedavisi olan elektrokonvülsif tedaviye tıp etiği ve hukuku açısından güncel bir bakış
Current ethical and medicolegal perspectives on electroconvulsive therapy, an effective biological treatment of psychiatry, at a glance
Yasin Hasan Balcıoğlu, Filiz Ekim Çevik, İbrahim Balcıoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2016.68442  Sayfalar 243 - 249

OLGU SUNUMU
7.
Yüksek doz Olanzapin alımı ile birlikte tespit edilen venöz tromboembolinin beklenmeyen komplikasyonu: Pelviste doku içi kanama
Pelvic hemorrhage as an unexpected complication of venous thromboembolism due to high dose of Olanzapine intake
Murat Nihat Arslan, Mehtap Özdemir, Taner Daş, Semih Yıldırım
doi: 10.5505/adlitip.2016.46704  Sayfalar 250 - 255

8.
Majistral ilaçlar: Olgu sunumu
Magistral medicines: A case report
Hanefi Özbek, Neriman İpek Kırmızı
doi: 10.5505/adlitip.2016.24654  Sayfalar 256 - 258

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...