Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Çift yönlü katı-faz ekstraksiyonu ve sıvı kromatografi-ardışık kütle spektrometresi ile kan örneklerinde sentetik kannabinoidlerin tayini
An LC-MS/MS method for determination of synthetic cannabinoids in human blood using bidirectional solid-phase extraction
Oya Yeter
doi: 10.5505/adlitip.2017.30932  Sayfalar 101 - 114

2.
Kadın doğum polikliniğine başvuran evli kadınların algıladıkları duygusal istismar ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Examination of influencıng factors and the perceived emotıonal abuse of married women who referred to clinic of gynecology and obstetrics
Betül Aktaş, Türkan Pasinlioğlu, Nihan Demirdüzen
doi: 10.5505/adlitip.2017.08379  Sayfalar 115 - 123

DERLEME
3.
Alkol kullanımı ile ilişkili psikiyatrik bozukluklarda ceza sorumluluğunun belirlenmesine yönelik uygulamalar
Implementations for assessing criminal responsibility in psychiatric disorders related to alcohol use
Yasin Hasan Balcıoğlu, Fatih Öncü, İbrahim Balcıoğlu, İbrahim Balcıoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2017.68815  Sayfalar 124 - 142

4.
Üremeye yardımcı tedavide üçüncü kişiden üreme hücresi alınması, yaklaşımlar ve hukuksal sorunlar
Taking gamete from a third party in assisted reproduction treatment, approaches and legal issues
Hülya Deniz Yıldırım
doi: 10.5505/adlitip.2017.68736  Sayfalar 143 - 154

OLGU SUNUMU
5.
Yaşlı intiharları: Üç olgu sunumu
Elderly suicide: Three cases report
Erdem Hösükler, Zerrin Zehra Erkol, Veyis Gündoğdu, Semih Petekkaya, Hakan Samurcu, Bilgin Hösükler
doi: 10.5505/adlitip.2017.48039  Sayfalar 155 - 163

6.
Boğazlama ile intihar olgusu
A case report of suicidal cut-throat
Ertuğrul Gök, Recep Fedakar, Naile Esra Saka
doi: 10.5505/adlitip.2017.32559  Sayfalar 164 - 168

7.
Çoklu intihar sonrası ölüm: Olgu sunumu
Death after multiple suicide attempt: Two case reports
Kenan Kaya, Eren Akgündüz, Fatma Topataş Kıyıksan, Ahmet Hilal, Necmi Çekin
doi: 10.5505/adlitip.2017.12754  Sayfalar 169 - 173

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...