Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Pediatrik adli olgular; bir acil servis deneyimi
Pediatric forensic cases; an emergency department experience
Emine Kadıoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2018.43765  Sayfalar 1 - 9

2.
Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşireliğe ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi
Identification of the knowledge levels of the senior students in nursing department concerning forensic nursing
Birgül Cerit, Mehmet Ali Çalışkan, Simge Çoşkun, Gülnur Temelli
doi: 10.5505/adlitip.2018.66933  Sayfalar 10 - 17

3.
Türkiye’de sucul adli entomoloji üzerine bir ön çalışma
A preliminary study on aquatic forensic entomology in Turkey
Dilek Karataş, Mustafa Cemal Darılmaz
doi: 10.5505/adlitip.2018.48091  Sayfalar 18 - 29

DERLEME
4.
Maluliyet kavramı ve hesaplamada öne çıkan sorunlar
Disability concept and problems in calculation
Kenan Kaya, Ahmet Hilal, Necmi Çekin
doi: 10.5505/adlitip.2018.35119  Sayfalar 30 - 36

OLGU SUNUMU
5.
Tourette sendromu ve ceza sorumluluğu: bir olgu sunumu
Tourette syndrome and criminal responsibility: a case report
Elif Gökçe Ersoy Şimşek, Saniye Tülin Fidan
doi: 10.5505/adlitip.2018.78941  Sayfalar 37 - 41

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...