Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Adli Tıp Kurumunda kan lekesi model analizinin son beş yılı
Last five years of bloodstain pattern analysis in the Council of Forensic Medicine of Turkey
Murat Nihat Arslan
doi: 10.5505/adlitip.2018.70783  Sayfalar 42 - 45

DERLEME
2.
Adli Tıp üzerine yazılmış kitapların önsözleri ışığında Adli Tıbbın tarihsel süreci
In the light of the preface of the books on Forensic Medicine, the historical process of Forensic Medicine
Nursel Bilgin
doi: 10.5505/adlitip.2018.46794  Sayfalar 46 - 83

3.
Psikiyatride "zorunlu yatışlar"
“Compulsory hospitalization” in psychiatry
Selin Demirdoğan, Mustafa Solmaz
doi: 10.5505/adlitip.2018.16362  Sayfalar 84 - 90

OLGU SUNUMU
4.
Dev Mezenterik İyi Diferansiye Liposarkoma Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu
Death Related To Huge Mesenteric Atypic Lipomatous Tumor/ Well Differentiated Liposarcoma: Case Report
Taner Daş, Aytul Bugra, Elif Ömeroğlu Kara
doi: 10.5505/adlitip.2018.06978  Sayfalar 91 - 94

5.
Epilepsi ve Ceza Sorumluluğu: Olgu Sunumu
Epilepsy and Assessment of Criminal Responsibility: A Case Report
Semih Petekkaya, Zehra Zerrin Erkol, Erdem Hösükler, Veyis Gündoğdu, Hakan Samurcu
doi: 10.5505/adlitip.2018.24008  Sayfalar 95 - 100

6.
Mükerrer suç işleyen bir olgu dolayısıyla ceza sorumluluğunun değerlendirilmesindeki farklılıklar ve ilişkili olası etmenler
Discrepancies and related factors in the expert testimonies on criminal responsibility through a case committed repetitive crimes
Yasin Hasan Balcıoğlu, Mustafa Solmaz
doi: 10.5505/adlitip.2018.27136  Sayfalar 101 - 105

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...