Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 32 (3)
Cilt: 32  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Hakkındaki Bilgi ve Düşünceleri
The Knowledge and Opinions About Forensic Nursing of Nursing Students
Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt
doi: 10.5505/adlitip.2018.70973  Sayfalar 106 - 114

2.
12 yaş altı çocuklarda ev kazalarına bağlı ölümler: Yaralanma türleri ve aile özellikleri
Deaths due to household injuries among children under 12 years of age: Injury type and family characteristics
Murat Nihat Arslan, Ipek Esen Melez
doi: 10.5505/adlitip.2018.90236  Sayfalar 115 - 125

OLGU SUNUMU
3.
4-yaşında bir çocukta fatal eroin ve metadon intoksikasyonu: Olgu sunumu
Fatal heroin and methadone intoxication in a 4-year old child: A Case report
Oya Yeter, Yeter Erol Öztürk, Serkan Öztürk, Rıfat Özgür Özdemirel, Bilgin Hösükler
doi: 10.5505/adlitip.2018.48278  Sayfalar 126 - 129

4.
Derin beyin stimülasyonu tedavili parkinson hastalarında ceza sorumluluğu: Olgu sunumu
Criminal responsibility in parkinson patients with deep brain stimulation: Case report
Mustafa Talip Sener, Emin Yoğurtçuoğlu, Ahmet Nezih Kök
doi: 10.5505/adlitip.2018.20981  Sayfalar 130 - 133

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...