Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 34 (3)
Cilt: 34  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine zehirlenme ile başvuran adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of forensic cases of poisoning admitted to the emergency department of a training and research hospital
Fatih Hitami Usluoğulları, Ahmet Naziroğlu, MIRAC OZDEMIR, Mehmet Akif İnanıcı
doi: 10.5505/adlitip.2020.90582  Sayfalar 106 - 113

2.
Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde adli entomoloji açısından önem taşıyan sinek (İnsecta: Diptera) faunasının araştırılması
Investigation of fly (Insecta: Diptera) fauna that is important for forensic entomology in Mustafakemalpaşa, Bursa
Murat Okur, Yusuf Katılmış
doi: 10.5505/adlitip.2020.89410  Sayfalar 114 - 125

3.
Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulunda travma sonrası stres bozukluğu saptanan olguların değerlendirmesi
Evaluation of posttraumatic stress disorder cases in the 6th Specialization Committee of the Council of Forensic Medicine
Nicel Yıldız Silahlı, Ahmet Tamer Aker, Ümit Naci Gündoğmuş
doi: 10.5505/adlitip.2020.26817  Sayfalar 126 - 133

4.
Adli nitelikli olgularda kemik kırıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of bone fractures in forensic qualified cases
Aytek Hüseyin Çeliksoz, Emrah Emiral, Beycan Doğan, Ümit Şimşek, Kenan Karbeyaz
doi: 10.5505/adlitip.2020.19327  Sayfalar 134 - 140

5.
Rize ili kapsamında adli rapor istemi ile başvuran çocuk ve ergenlerin psikososyal özelliklerinin incelenmesi
Examination of psychosocial features of children and adolescents in Rize province who were referred with a request for forensic report
Mert Besenek, Murat Kacar
doi: 10.5505/adlitip.2020.24540  Sayfalar 141 - 154

DERLEME
6.
Adli psikolojinin tarihsel gelişimi ve mevcut uygulama alanları: A.B.D. ve Almanya örneği
Historical development of forensic psychology and current application areas: The cases of the USA and Germany
Derya Deniz
doi: 10.5505/adlitip.2020.49091  Sayfalar 155 - 165

OLGU SUNUMU
7.
Cinsel saldırı sonrası bir oktogenarda gelişen takotsubo kardiyomiyopatisi
Takotsubo cardiomyopathy after sexual abuse in an octogenarian
Melik Demir, Servet Altay, Gökhan Oğuz, Mustafa Önder Polat
doi: 10.5505/adlitip.2020.19480  Sayfalar 166 - 170

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...