Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 5 (1-2)
Cilt: 5  Ek: 1-2 - 1989
Özetleri Göster | << Geri
1.
THE DETECTION OF ABO (H) BLOOD GROUP SPECIFIC SUBSTANCES FROM HUMAN DENTAL PULP USING LOW IONIC STRENGTH SOLUTION
İNSAN DİŞ PULPASINDAKİ ABO (H) KAN GRUBU MADDELERİNİN, DÜŞÜK İYONİK GÜÇTE BİR ÇÖZELTİNİN KULLANILMASIYLA BELİRTİMİ.
Rakesh Kumar GARG, Subash C. GARG
Sayfalar 3 - 6

2.
A HISTOCHEMICAL METHOD TO IDENTIFY ATYPICAL BULLET ENTRANCE WOUNDS FROM EXIT WOUNDS.
HİSTOKİMYASAL BİR YÖNTEMLE ATİPİK MERMİ ÇEKİRDEĞİ GİRİŞ YARALARININ ÇIKIŞ YARALARINDAN AYIRT EDİLMESİ.
Beyhan EGE, Serpil SALACIN, Hasan UCKAN
Sayfalar 7 - 12

3.
DNA FINGERPRINTING: IT’S DEBUT IN INDIA. ISOLATION OF HIGH-MOLECULAR-WEIGHT DNA.
DNA PARMAK İZİ: HİNDİSTAN’DA İLK ADIM YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI DNA’NIN İZOLASYONU.
S. KARUTHA PANDIAN, M. CHANDRA SEKAR, K. S. ANNAPOORANI, B. NAZIRUDDIN, P. CHANDRA SEKHARAN, C. DAMODARAN
Sayfalar 13 - 18

4.
BLUNT CHEST TRAUMA.
KÜNT GÖĞÜS TRAVMALARI.
Suheyla ERTURK
Sayfalar 19 - 22

5.
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE SPINAL CANAL AND THE SPINAL CORD BY COMPUTED TOMOGRAPHY.
ERİŞKİNDE SPİNAL KANAL VE SPİNAL KORDUN BOYUTLARININ BT İLE KANTİTATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ.
Kaya KANBEROGLU, Leyla ALPASLAN, Furuzan NUMAN, Gunduz OGUT, Oktay COKYUKSEL
Sayfalar 23 - 26

6.
DIFFERENT WAYS OF FIREARM INJURIES IN FORENSIC MEDICINE.
ADLİ TIP AÇISINDAN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE ATEŞLİ SİLAH YARALARI.
Suheyla ERTURK, Beyhan EGE
Sayfalar 27 - 32

7.
EXAMINATION OF FATAL CASES DUE TO NARCOTIC DRUGS.
UYUŞTURUCU MADDE ALIMINA BAĞLI ÖLÜM OLGULARININ İNCELENMESİ.
Bilge KIRANGIL, Sebnem KORUR FINCANCI, Umit KARAKUS
Sayfalar 33 - 40

8.
ADDITIONAL DATA ON ALPHA1-ANTITRYPSIN (PI) POLYMORPHISM:THE DISTRIBUTION OF PHENOTYPES IN THE DUSSELDORF AREA. (ZUSATZLICHE DATEN ZUM ALPHA 1-ANTITRYPSIN (PI) POLYMORPHISMUS: DIE PHAENOTYPENVERTEILUNG IM GROSSRAUM DUSSELDORF.)
ALFA 1–ANTİTRİPSİN (PI) POLİMORFİZME İLAVE VERİLER: DÜSSELDORF BÖLGESİNDEKİ FENEOTİP DAĞILIMI.
W. HUCKENBECK, P. FREUDENSTEIN, B. ILIE, C. GUREL, W. BONTE
Sayfalar 41 - 45

9.
IDENTIFICATION OF SEMEN IN STAINS.
LEKELERDE SPERM İDANTİFİKASYONU.
Sevil ATASOY
Sayfalar 49 - 66

10.
DNA POLYMORPHISM/FINGERPRINTING: THE FIRST FORENSIC ATTEMPT IN INDIA.
DNA POLİMORFİZMİ/PARMAK İZİ: HİNDİSTANDAKİ İLK ADLİ UYGULAMALAR.
S. KARUTHA PANDIAN, M. CHANDRA SEKAR, K. S. ANNAPOORANI, B. NAZIRUDDIN, P. CHANDRA SEKHARAN, C. DAMODARAN
Sayfalar 67 - 72

11.
FOOD POISONING.
BESİN ZEHİRLENMELERİ.
Sevim OLMEZ, Solmaz OZUNER
Sayfalar 75 - 79

12.
MEDİCO LEGAL ASPECT OF THE CONSENT OF A PATİENT.
TIPTA HASTANIN MUVAFAKATİNİN ALINMASININ HUKUKİ YÖNÜ.
Kemal OGUZMAN
Sayfalar 81 - 84

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...