Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 5 (3-4)
Cilt: 5  Ek: 3-4 - 1989
Özetleri Göster | << Geri
1.
PLASMA-PROTEİN-POLYMORPHİSM İN HIV - SEROPOSİTİVE PROBANDS: GC- AND TF*C - SUBTYPES, PI -, C3 - AND BF –SYSTEM. PLASMA-PROTEİN-POLYMORPHİSMEN BEİ HIV - SEROPOSİTİVEN PROBANDEN: GC- UND TF*C - SUBTYPEN, PI -, C3 - UND BF –SYSTEM.
HIV- SEROPOZİTİF KİŞİLERDE PLAZMA-PROTEİN POLLMORFİZMİ: GC VE TF*C SUBTİPLERİ, PI - C3- VE BF- SİSTEMLERİ.
W. HUCKENBECK, W. BONTE, B.M.E. KUNTZ, H. TH. BRUSTER
Sayfalar 103 - 116

2.
DERMATOGLYPHICS OF TURKISH CHILDREN-I PATTERN TYPES ON THE FINGER-TIPS.
TÜRK ÇOCUKLARININ DERİOYMACIĞI BULGULARI-I EL PARMAK UÇLARINDAKİ ÖRNEK TİPLERİ.
Metin ATASU
Sayfalar 117 - 122

3.
DERMATOGLYPHICS OF TURKISH CHILDREN-II FINGER-TIP RIDGE-COUNTS.
TÜRK ÇOCUKLARININ DERİOYMACIĞI BULGULARI-II EL PARMAK UÇLARINDAKİ ÇİZGİ SAYILARI.
Metin ATASU
Sayfalar 123 - 125

4.
DERMATOGLYPHICS OF TURKISH CHILDREN-III PATTERN TYPES ON THE PALMAR SURFACE OF THE HANDS.
TÜRK ÇOCUKLARININ DERİOYMACIĞI BULGULARI-III ELİN PALMAR YÜZEYİNDEKİ ÖRNEK TİPLERİ.
Metin ATASU
Sayfalar 126 - 129

5.
APPLICATION OF THE ABBOTT TDX FOR DETERMINATION OF QUINIDINE AND PHENOBARBITAL IN FORENSIC FLUIDS AND TISSUE SAMPLES.
ABBOTT TDX SİSTEMİ İLE POST-MORTEM SIVI VE DOKU ÖRNEKLERİNDE KİNİDİN VE FENOBARBİTAL BELİRTİMİ.
P. KINTZ, P. MANGIN, A. LUGNIER, A. J. CHAUMONT
Sayfalar 131 - 134

6.
CT CRITERIA OF THE NORMAL PITUITARY GLAND.
KADINLARDA NORMAL HİPOFİZ GLANDIN BT KRİTERLERİ.
Leyla ALPASLAN, Kaya KANBEROGLU, Necdet OKBAY, Furuzan NUMAN, Oktay COKYUKSEL
Sayfalar 135 - 138

7.
PGP (EC 3.1.3.18) POLYMORPHISM IN THE DUSSELDORF REGION.
DÜSSELDORF BÖLGESİNDE PGP POLİMORFİZMİ.
W. HUCKENBECK, P. FREUDENSTEIN, W. BONTE, J. BARZ
Sayfalar 139 - 144

8.
EFFECT OF PHYSİCOCHEMİCAL FACTORS ON STABİLİTY OF ABH ANTİGENS.
FİZİKOKİMYASAL FAKTÖRLERİN ABH ANTİJENLERİNİN STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ.
D. V. RAO, D.V.K. RAJU, V. K. KASHYAP
Sayfalar 145 - 150

9.
MEDICOLEGAL ASPECTS OF CHILD DEATH IN THE 0-7 AGE GROUP.
ADLİ TIP AÇISINDAN 0-7 YAŞ GRUBU ÇOCUK ÖLÜMLERİ.
Semsi GOK, Ozdemir KOLUSAYIN, Fatih YAVUZ, Gursel CETIN
Sayfalar 151 - 156

10.
EVALUATION OF OPHTHALMO-NASAL TRAUMA IN FORENSIC MEDICINE.
OFTALMO-NAZAL TRAVMALARIN ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Ufuk DEMIROGLU, Zeki SOYSAL, Ozdemir KOLUSAYIN, Ayse Nur ESEN
Sayfalar 157 - 164

11.
NATURAL SUDDEN DEATHS.
DOĞAL KÖKENLİ ANİ ÖLÜMLER.
Oguz POLAT, Sinan AKCA, Omer GUNHAN, Rifki FINCI
Sayfalar 165 - 169

12.
FOREIGN SUBSTANCE INGESTION EXAMINED IN A MILITARY POPULATION.
ASKERİ POPÜLASYONDA ORAL YOL İLE YABANCI CİSİM YUTAN OLGULARIN ANALİZİ.
Erol FILIZ, Tamer ILCI, Selcuk LOKMAN, Suha AYDIN, Nevzat TARHAN, Mustafa GULMEN
Sayfalar 171 - 177

13.
IMPORTANCE OF PERIODIC HEALTH CONTROL EXAMINATION IN COAL WORKER'S PNEUMOCONIOSIS.
KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZUNDA KONTROL MUAYENELERİNİN ÖNEMİ.
Kemal SOZER, Sema UMUT
Sayfalar 179 - 181

14.
BEHAVIORAL AND PERSONALITY DISORDERS IN EPILEPSY.
EPİLEPSİDE DAVRANIŞ VE KİŞİLİK BOZUKLUĞU.
Hayat GOKCE
Sayfalar 185 - 194

15.
A CASE OF CONIUM MACULATUM POISONING.
CONİUM MACULATUM (BALDIRAN OTU)'NA BAĞLI BİR ZEHİRLENME OLGUSU.
Atinc COLTU, Oktan EROL
Sayfalar 197 - 199

16.
RETAINED INTRABRONCHIAL BULLET PRESENTING AS BRONCHIECTASIS.
BRONŞİEKTAZİ SEBEBİ OLAN BRONŞ İÇİ KURŞUN.
Hasan TUZUN, Engin GUNSOR
Sayfalar 201 - 203

17.
THE ULTRASTRUCTURE OF THE PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTESOF AN AIDS PATIENT.
BİR AİDS HASTASININ PERİFERİK KAN LENFOSİTLERİ ULTRASTRÜKTÜRÜ.
Oktay ARDA, Bulent BERKARDA, Mustafa TASYUREKLI
Sayfalar 205 - 211

18.
APPLICATION OF DNA FINGERPRINTING TO FORENSIC EXAMINATIONS.
ADLİ OLAYLARIN AYDINLATILMASINDA DNA PARMAK İZİNDEN YARARLANILMASI.
Sevil ATASOY
Sayfalar 215 - 219

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...