Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 6 (1-2)
Cilt: 6  Ek: 1-2 - 1990
Özetleri Göster | << Geri
1.
TLC-SCREENING OF 1,4-BENZODIAZEPINES
1,4-BENZODİAZEPİNLERİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFLSL İLE BELİRTİMİ.
HARALD SCHUTZ, EHRENGARD RUMPF
Sayfalar 3 - 8

2.
DERMATOGLYPHICS OF TURKISH CHILDREN-IV MAIN LINE TERMINATIONS ON THE PALMAR SURFACE OF THE HANDS.
TÜRK ÇOCUKLARININ DERİOYMACIĞI BULGULARI-IV ELİN PALMAR YÜZEYİNDEKİ TEMEL ÇİZGİ SONLANMALARI
Metin ATASU
Sayfalar 9 - 14

3.
DERMATOGLYPHICS OF TURKISH CHILDREN-V SOLE PATTERNS.
TÜRK ÇOCUKLARININ DERİOYMACIĞI BULGULARI-V AYAK TABANI ÖRNEKLERİ
Metin ATASU
Sayfalar 15 - 17

4.
EVALUATION OF HEPATITIS-B SURFACE ANTIGEN AS A FORENSIC MARKER.
HEPATİTİS B YÜZEY ANTİJENİNİN ADLİ İŞARET OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ.
D. V. RAO, V.K. KASHYAP, C. M. HABIBULLAH
Sayfalar 19 - 24

5.
IONS AS VITAL REACTION MARKERS COMPARATIVE STUDY WITH HISTAMINE AND SEROTONIN.
İYONLARIN CANLILIK BELİRTECİ OLARAK KULLANIMI HİSTAMİN VE SEROTONİN VERİLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
JOSE ANTONIO LORENTE, CLAUDIO HERNANDEZ-CUETO, ENRIQUE VILLANUEVA
Sayfalar 25 - 32

6.
IMPORTANCE OF CLINICAL DIAGNOSIS IN CASES OF DRUNKENNESS AND HEAD INJURY
ALKOL ALMIŞ VE KAFA TRAVMASINA MARUZ KALMIŞ KİŞİLERDE KLİNİK TANININ ÖNEMİ
Sebnem KORUR FINCANCI, Bilge KIRANGIL, Sevki SOZEN
Sayfalar 33 - 39

7.
AGE DETERMINATION IN HUMAN SKELETAL REMAINS.
İNSAN İSKELET KALINTILARINDA YAŞ TESBİT ÇALIŞMALARI.
Oguz POLAT, Omer GUNHAN, Akif INANICI
Sayfalar 41 - 45

8.
ARTERIOVENOUS FISTULAE.
ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER.
Ayla SAYIN, Hasan TUZUN, Mehmet OZER, Yilmaz KARAOZBEK, Aytekin ERDAG
Sayfalar 47 - 56

9.
RED-CELL ESTERASE D POLYMORPHISM IN TURKEY
TÜRKİYE'DE ALYUVAR ESTERAZ D POLİMORFİZMİ
Sevil ATASOY
Sayfalar 57 - 60

10.
RED-CELL ACID PHOSPHATES I POLYMORPHISM IN TURKEY
TÜRKİYE'DE ALYUVAR ASİD FOSFATAZ I POLİMORFİZMİ
Gulseren ATES, Sevil ATASOY
Sayfalar 61 - 64

11.
ERYTHROCYTE GLYOXALASE I POLYMORPHISM IN TURKEY.
TÜRKİYE'DE ALYUVAR GLİYOKSALAZ I POLİMORFİZMİ.
Sevil ATASOY, Mukaddes OZTURK
Sayfalar 65 - 68

12.
RED-CELL ADENILATE KINASE I POLYMORPHISM IN TURKEY.
TÜRKİYE'DE ALYUVAR ADENİLAT KİNAZ I POLİMORFİZMİ.
Ersi ABACI, Sevil ATASOY, Mualla TURKOGLU
Sayfalar 69 - 71

13.
THE SUBSTANCES ASSOCIATED TO ETHANOL IN ALCOHOLIC DRINK MADE IN CUBA. (ZUM BEGLEITSTOFFMUSTER KUBANISCHER ALKOHOLISCHER GETRANKE.)
KÜBA'DA ÜRETİLEN ALKOLLÜ İÇKİLERDE ETANOLE EŞLİK EDEN MADDELER.
WOLFGANG HUCKENBECK, PETER FREUDENSTEIN, WOLFGANG BONTE
Sayfalar 73 - 80

14.
A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 520 DISABILITY CASES.
520 MALULİYET OLGUSUNDA RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME.
Sema UMUT, Sinasi UMUT
Sayfalar 81 - 83

15.
SUPERIMPOSITION: SIGNIFICANCE OF A PROFORMA – BASED EXAMINATION.
SUPERİMPOSİTİON (ÇAKIŞTIRMA): MODEL DAYANAKLI ADLİ ANTROPOLOJİ YÖNTEMİNİN ÖNEMİ
V.K. KASHYAP, V.V. PILLAY
Sayfalar 87 - 95

16.
A CASE OF VAGINAL FOREIGN BODY
VAJİNADA YABANCI CİSİM OLGU
Suheyla ERTURK, Beyhan EGE, Huseyin KARAALI
Sayfalar 97 - 99

17.
INTRODUCTION
SUNUM
Mehmet Yasar ISCAN
Sayfalar 102 - 105

18.
THE WISDOM OF WILTON MARION KROGMAN; FOUNDER OF FORENSIC ANTHROPOLOGY.
ADLİ ANTROPOLOJİ’ NİN KURUCUSU, WİLTON MARİON KROGMAN’ IN BİLGELİĞİ.
Mehmet Yasar ISCAN
Sayfalar 107 - 117

19.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF TERRY COLLECTION BLACK RIBS.
TERRY KOLEKSİYONUNDAKİ ZENCİ KOSTALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ.
Susan R. Loth
Sayfalar 119 - 127

20.
RACE DETERMINATION FROM THE POSTCRANIAL SKELETON.
KAFATASI DIŞINDAKİ KEMİKLERDEN IRK SAPTANMASI.
Mehmet Yasar ISCAN
Sayfalar 129 - 140

21.
ANTHROPOMETRİCAL FEATURES OF LARYNGEAL CARTİLAGES.
LARİNKS KIKIRDAKLARININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ.
G. S. LONGIA
Sayfalar 141 - 148

22.
A CAUTIONARY NOTE IN THE CROSS-CULTURAL USE OF THE MASTOID PROCESS IN SEX DETERMINATION.
CİNSİYET AYIRIMINDA MASTOİD ÇIKINTININ KULLANIMI: TOPLUMLARARASI FARKLILIKLAR
Diane L. FRANCE
Sayfalar 149 - 156

23.
BODY PROPORTIONS, POPULATION STRUCTURE AND HEIGHT PREDICTION.
VÜCUT ORANLARI, TOPLUM YAPISI VE BOY UZUNLUĞU TAHMİNİ.
Jesper L. BOLDSEN
Sayfalar 157 - 165

24.
FORMULA FOR STATURE ESTIMATION ON INCOMPLETE LONG BONES A SURVEY OF THEIR RELIABILITY.
BAZI PARÇALARI EKSİK UZUN KEMİKLERLE BOY UZUNLUĞUNUN HESAPLANMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ FORMÜLLERİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA.
Sheilagh BROOKS, D. Gentry STEELE, Richard H. BROOKS
Sayfalar 167 - 170

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...