Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 7 (3-4)
Cilt: 7  Ek: 3-4 - 1991
Özetleri Göster | << Geri
1.
INVESTIGATION OF BLOOF GROUP FACTORS SAMPLES OF SALIVA FROM SECRETORS (UNTERSUCHUNGEN ZUR AKTIVITÂT VON BLUTGRUPPENSUBSTANZEN IM SPEICHEL BEI AUSSCHEIDERN)
SEKRETÖRLERiN TÜKÜRÜKLERİNDEKİ KAN GRUBU MADDELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Claudia THRUN
Sayfalar 81 - 86

2.
THE COMPARISON OF IODINE VAPOUR AND IODINE-NAPHTHOFLAVONETECHNIQUES ON LATENT FINGERPRINTS
LATENT PARMAK İZLERİNİN İYOD BUHARI VE İYOD-NAFTOFLAVON METODLANNIN KARŞILAŞTIRILMASI
H. Ergin DULGER, Beyhan EGE
Sayfalar 87 - 91

3.
SCREENING PROCEDURE FOR 30 ANTIHISTAMINES HL USING CAPILLARY GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETRY
30 ANTİHİSTAMİNİN KAPİLER GAZ KROMATOGRAFİSİ -KÜTLE SPEKTROMETRİ YÖNTEMİYLE BELİRTİMİ
P. KINTZ, P. MANGIN
Sayfalar 93 - 98

4.
ASH ANALYSIS IN CRIME INVESTIGATION
SUÇ ARAŞTIRMALARINDA KÜL ANALİZİ
Tatavarty Subba RAO, Malvey PRABHAKAR, Rai Yash Pal BHATIA
Sayfalar 99 - 102

5.
THE DEMOGRAPHIC FEATURES OF CHILDREN SENT FOR DISCRIMINATION AND MENTAL CAPACITY
ADLİ TIP'A FARİK-İ MÜMEYYİZLİK MUAYENESİ İÇİN GÖNDERİLEN ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
I. Hamit HANCI, Beyhan EGE, Suheyla ERTURK
Sayfalar 103 - 109

6.
AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF LEATHER ON BLOOD STAINS
DERİ KUMAŞ PARÇALARININ, ÜZERİNDEKİ KAN LEKELERİNE YAPTIĞI ETKİLER
Roshan Lal MITTAL, Avtar Sihgh DHINDSA, Rakesh K. GARG
Sayfalar 111 - 113

7.
RETROSPECTIVE INVESTIGATION OF DEATH CASES DUE TO SUICIDE
İNTİHAR SONUCU ÖLÜM OLGULARININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
H. Ergin DULGER, Ali YEMISCIGIL, Huseyin KARALI, Beyhan EGE, I. Hamit HANCI
Sayfalar 115 - 118

8.
DEATHS DUE TO FOREIGN BODY ASPIRATION
YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNA BAĞLI ÖLÜMLER
Gursel CETIN, Derya AZMAK, Ozdemir KOLUSAYIN, Zeki SOYSAL
Sayfalar 119 - 124

9.
EVALUATION OF LESIONS FOUND IN DEAD AND LIVING ORGANISMS CAUSED BY ELECTRICAL CURRENT
ELEKTRİK AKIMININ CANLI VE ÖLÜ ORGANİZMADA MEYDANA GETİRDİĞİ LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilek DURAK, Atinc COLTU
Sayfalar 125 - 128

10.
ANALYSIS OF OPIATES IN HUMAN HAIR WITH FPIA, EMIT, AND GC/MS
İNSAN SAÇINDA FPIA, EMIT VE GC/MS İLE OPİYAT ANALİZİ
P. KINTZ, P. MANGIN
Sayfalar 129 - 132

11.
THE PROBLEMS WITH THE EXAMINATION OF SEXUAL ASSAULT VICTIMS
SEKSÜEL SALDIRILARDA MAĞDURUN MUAYENESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Serpil SALACIN, Behnan ALPER
Sayfalar 133 - 139

12.
IMPORTANCE OF NEONATAL PNEUMONIA IN FORENSIC MEDICINE
NEONATAL PNÖMONİLERİN ADLİ TIP YÖNÜNDEN ÖNEMİ
Ahmet Nezih KOK, Ozer KENDI, Ibrahim TUNALI
Sayfalar 141 - 144

13.
RED-CELL PHOSPHOGLUCOMUTASE 1 (PGM1) POLYMORPHISM IN TURKEY
TÜRKİYE'DE ALYUVAR FOSFOGLUKOMUTAZ 1 (PGM1) POLİMORFİZMİ
Mehmet Ali CANLI, Sevil ATASOY
Sayfalar 145 - 147

14.
AUTOPSY FINDINGS IN NARCOTIC DRUG ABUSE
UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARINDA OTOPSİ BULGULARI
Bilge KIRANGIL
Sayfalar 151 - 157

15.
CHLORPROPAMIDE POISONING INDUCED ATRIO-VENTRICULAR BLOCK AND SINO-ATRIAL BLOCK
KLORPROPAMİD İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI ATRİO-VENTRİKÜLER BLOK VE SİNO-ATRİAL BLOK
Metin CANER, Ertugrul TASAN, Abdullah SONSUZ, Ali PUSANE, Husrev HATEMI
Sayfalar 161 - 164

16.
AUTOEROTIC ASPHYXIA
OTOEROTİK ASFİKSİ
Ali YEMISCIGIL, Huseyin KARALI, Beyhan EGE, I. Hamit HANCI, Suheyla ERTURK
Sayfalar 165 - 168

17.
HYOID BONE FRACTURE BY A BLUNT TRAUMA OF THE NECK: REPORT OF A CASE
KÜNT BOYUN TRAVMASINA BAĞLI HİYOİD KEMİK KIRIĞI BİR OLGU BİLDİRİSİ
Bilge KIRANGIL, Sebnem KORUR FINCANCI, Suat ALPTEKIN, Gonul KALYONCU
Sayfalar 169 - 173

18.
A MEDICAL AND JURIDICAL PROBLEM: EUTHANASIA
BİR TIP VE HUKUK SORUNU : EUTHANASİA
Kriton DINCMEN
Sayfalar 177 - 180

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...