Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 8 (1-2-3-4)
Cilt: 8  Ek: 1-2-3-4 - 1992
Özetleri Göster | << Geri
1.
AMANITA POISONING: A CLUSTER OF 25 FATALITIES
AMANİTA ZEHİRLENMESİ: 25 ÖLÜMÜN İRDELENMESİ
Canser CAKALIR, Ibrahim OZTEK, Fatih YAVUZ, Ozdemir KOLUSAYIN, Huseyin BALOGLU, Saadettin HULAGU
Sayfalar 3 - 14

2.
IMPORTANCE OF THE INITIAL INVESTIGATIONS IN CASES OF SODOMY AND THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF 228 CASES OF ASSUMED SODOMY
LİVATA OLGULARINDA İLK TIBBİ MUAYENENİN ÖNEMİ VE LİVATA İDDİASI BULUNAN 228 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilge KIRANGIL, Zeki SOYSAL, M. Sevki SOZEN
Sayfalar 15 - 29

3.
PITFALLS OF FORENSIC PSYCHIATRY: ADDENDA TO A STUDY VISIT TO THE SOVIET UNION
ADLİ PSİKİYATRİ’NİN TUZAKLARI: SOVYETLER BİRLİĞİ’ NE ÇALIŞMA ZİYARETİ’ NE DAİR.
Wilfried RASCH
Sayfalar 31 - 44

4.
A RETROSPECTIVE EXAMINATION OF FORENSIC AUTOPSIES OF 205 MECHANICAL ASPHYXIA CASES
ADLİ OTOPSİSİ YAPILMIŞ 205 MEKANİK ASFİKSİ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Atinc COLTU
Sayfalar 45 - 48

5.
A RETROSPECTIVE EXAMINATION OF FORENSIC AUTOPSIES OF 141 FIREARM WOUND CASES
ADLİ OTOPSİLERİ YAPILMIŞ 141 ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜM OLGUSUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Atinc COLTU
Sayfalar 49 - 51

6.
THE VALUE OF STERNUM MEASUREMENTS IN IDENTIFICATION OF SEX.
CİNSİYET TAYİNİNDE STERNUM ÖLÇÜLERİNİN DEĞERİ
Atinc COLTU, Gursel SAVCI
Sayfalar 53 - 60

7.
A RETROSPECTIVE EXAMINATION OF DEATH CASES BY SHARP DEVICES
ADLİ OTOPSİSİ YAPILMIŞ 109 KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASINA BAĞLI ÖLÜM OLGUSUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Atinc COLTU
Sayfalar 61 - 63

8.
DETECTION OF ABO (H) BLOOD GROUP SUBSTANCES FROM HAIR UNDER THREE DIFFERENT CONDITIONS (ROOM TEMPERATURE, WATER IMMERSION AND SOIL BURIAL)
ÜÇ DEĞİŞİK ŞART ALTINDA (ODA ISISI, SU ALTI, TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ) SAÇTAKİ ABO (H) KAN GRUP MADDELERİNİN TESPİTİ
Rakesh Kumar GARG, Prabhjit Kaur SANDHU
Sayfalar 65 - 68

9.
THE SEQUENTIAL DETERMINATION OF GLYOXALASE-I ISOENZYMES AND ABO (H) ANTIGENS FROM THE SAME PIECE OF MENSTRUAL BLOOD STAIN THREAD
MENSTRÜAL KAN LEKELİ LİFLİ BAZI PARÇALARDAN GLYOXALASE-I İZOENZİMİ VE ABO (H) ANTİJENLERİNİN ARDIŞIK BETİMLENMESİ
Swaroop Kaur SAUND, Rakesh Kumar GARG, B. L. SEEMA
Sayfalar 69 - 74

10.
CIGARETTE ASH IN RELATION TO FORENSIC SCIENCE
SİGARA KÜLÜNÜN ADLİ TIP İLE İLİŞKİSİ
Tatavarty Subba RAO, Rai Yashpal BHATIA, Malvey PRABHAKAR
Sayfalar 75 - 77

11.
ESTIMATION OF STATURE FROM HAND MEASUREMENTS
EL ÖLÇÜLERİNDEN BOY TAHMİNİ
Deepti JINDAL, Major SING, G. S. KLER, P. K. CHATTOPADHYAY
Sayfalar 79 - 83

12.
FORENSIC MEDICAL ASPECTS OF STARVATION
AÇLIĞIN ADLİ TIP YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Nezih KOK, Ibrahim TUNALI
Sayfalar 85 - 92

13.
THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF 959 PATIENTS INVOLVED IN JUDICIAL FACTS
YATARAK TEDAVİ GÖREN 959 ADLİ VAKANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Nezih KOK, Serhat OZTURK, Ibrahim TUNALI
Sayfalar 93 - 98

14.
DYADIC DEATH: A CASE REPORT
ÇİFT ÖLÜM: BİR OLGU BİLDİRİSİ
Sebnem KORUR FINCANCI, Gursel CETIN, Fatih YAVUZ
Sayfalar 99 - 102

15.
ESTIMINATION OF DEATH INTERVAL BY USING HYDROGEN ION CONCENTRATION (PH) OF HUMAN TEARS.
GÖZYAŞI PH ÖLÇÜLMESİ İLE ÖLÜM ZAMANI TAYİNİ
Ufuk DEMIROGLU, Ayse Nur ESEN, Ozdemir KOLUSAYIN, Mustafa S. SENOCAK
Sayfalar 103 - 108

16.
ACUTE METHANOL POISONING
AKUT METİL ALKOL ENTOKSİKASYONU
Behnan ALPER
Sayfalar 109 - 112

17.
FORENSIC IMPORTANCE OF SUBARACHNOIDAL HAEMORRHAGE DUE TO MINOR HEAD INJURY
MİNÖR KAFA TRAVMASINA BAĞLI SUBARAKNOİDAL KANAMALARIN ADLİ TIPTAKİ ÖNEMİ
Sermet KOC, Gursel CETIN, Ozdemir KOLUSAYIN, Zeki SOYSAL
Sayfalar 113 - 119

18.
PLANTER POISONING IN TURKEY (LES PLANTES VENENEUSES EN TURQUIE)
TÜRKİYE’ DE BİTKİSEL ZEHİRLENMELER.
Afife MAT
Sayfalar 121 - 124

19.
THE REGIONAL CHARACTERISTICS OF FATAL CHILDHOOD ACCIDENTS IN ADANA, TURKEY
ADANA'DA FATAL SONLANAN ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARININ YÖRESEL ÖZELLİKLERİ
Serpil SALACIN, Behnan ALPER, Necmi CEKIN
Sayfalar 125 - 130

20.
THE DEMOGRAPHIC FEATURES OF CHILDREN SEND FOR MENTAL CAPACITY EXAMINATION WITH THE CLAIM OF COMMITTING AND OFFENCE IN ELAZIĞ, TURKEY BETWEEN 1988-1991
1988-1991 YILLARI ARASINDA SUÇ İŞLEDİKLERİ İDDİASIYLA ELAZIĞ'DA FARİK-İ MÜMEYYİZLİK MUAYENESİ İÇİN GÖNDERİLEN ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
H. Ergin DULGER, I. Hamit HANCI, Suheyla ERTURK, Hakan COSKUNOL
Sayfalar 131 - 136

21.
DERMOTYPE STUDIES ON DIFFERENT BRANDS OF CIGARETTES AS AN AID TO CRIMINAL INVESTIGATION
KRİMİNAL ARAŞTIRMALARA EK OLARAK ÇEŞİTLİ SİGARA İZMARİTLERİNDE DERMOTİP ÇALIŞMALARI
Tatavarty Subba RAO, Rai Yashpal BHATIA, Malvey PRABHAKAR
Sayfalar 137 - 146

22.
DEATHS DUE TO STAB WOUNDS: A RETROSPECTIVE STUDY ON FORENSIC AUTOPSIES
ÖLÜMLE SONUÇLANAN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALARI: RETROSPEKTİF BİR ADLİ OTOPSİ ÇALIŞMASI
M. Selim OZKOK, Ufuk KATKICI, Metin ORSAL
Sayfalar 147 - 154

23.
CHEMICAL AND BIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF AMANITA PHALLOIDES
ZEHİRLİ VE ÖLÜMCÜL BİR MANTAR TÜRÜ OLAN AMANİTA PHALLOİDES FR.(LİNK) ÜZERİNDE KİMYASAL VE BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR
H. Bülent CETIN, Turhan BAYTOP,
Sayfalar 155 - 158

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...