İNSAN HAKLARINA SAYGI¸ İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR GENELGE
..