Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
DERGİ HAKKINDA

Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar¸ olgu bildirileri¸ değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup¸ gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir. 


Adli Tıp Dergisi dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergi olup¸ Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında hazırlanmış orijinal makale¸ literatür gözden geçirmeleri¸ vaka sunumları¸ kısa raporlar ve uzman görüşlerini İngilizce ve Türkçe dillerinde basmaktadır.

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...