Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Olgu örnekleri ile adli olguların raporlanmasında E-Nabız ve Teletıp uygulamalarının etkin kullanımı

Yıl 2022, Cilt: 36 Sayı: 1, 37 - 39, 01.04.2022

Öz

E-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecek-leri bir uygulamadır. Teletıp Sistemi ise radyolojik görüntülere ve raporlarına erişimine olanak sağlayan ve E-Nabız uygulaması ile entegre çalışan diğer bir sistemdir. Bu sistemlere adli rapor düzenleyen tüm hekimlerin ulaşma imkânı bulunmamaktadır. Bu sistemin işleyebilmesi için hastane yazılım sistemleri dahilinde E-Nabız butonu üzerinden erişim yetkisi sağlanmış olmalıdır. Adli rapor düzenlerken olayla ilişkili belgeler ve anamnez kadar, kişi-nin söz konusu olaydan önceki sağlık durumu ve daha önce yaşadığı diğer travmatik olaylar da büyük önem taşımaktadır. Dava dosyalarında genellikle söz konusu olay öncesi tıbbi durumuna ilişkin belgeler bulunmamakta, sadece olaya ilişkin tıbbi dökümanların bir kısmı yer almakta, bazı durumlarda elde mevcut tıbbi belgeler de adli rapor düzenlemek için yetersiz kalabilmektedir. Yazımızda sunduğumuz iki olguda görüldüğü gibi E-Nabız ve Teletıp uygulamalarına erişim ile kişinin olay öncesi ve sonrası sağlık durumu ile ilgili bilgilere ve eksik tıbbi belgelere kolayca ulaşılmaktadır. Böylece, birey-lerin daha bütüncül olarak değerlendirilmesi, ön rapor hazırlama oranlarının azalması, daha doğru ve sağlıklı bilgiler elde edilerek raporlarımıza dahil edilmesi gibi kazanımların adil yargılama sürecini olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.

Kaynakça

 • https://enabiz.gov.tr/Yardim/Index (Son erişim tarihi:17 Ocak 2022)
 • https://teletip.saglik.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 17 Ocak 2022)
 • Sağlık Bakanlığı. E-Nabız Sağlık Verileri Hekim Erişim Kılavuzu . 2018, Ankara
 • Eren F. Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975. p.1-3
 • Çelik Y, Kılıboz T, Doğan B, Garbioğlu A, Şimşek Ü, Karbeyaz K. Adli Raporların Yaşamsal Tehlike Kriteri Açısından Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi 2021; 43(4):308-317
 • Kaya K, Hilal A, Çekin N. Maluliyet kavramı ve hesaplamada öne çıkan sorunlar. J For Med 2018;32(1):30-3
 • Karbeyaz K, Düzer S, Düzer S, Balcı Y. 1306 nazal kırıklı olgunun adli rapor sürecinin değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2015, 20(2), 99-103.
 • Kafadar H, Kafadar S, Burun kemiği kırıklarının Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2013;18(1):20-24.
 • https://enabiz.gov.tr/Gizlilik/Index (Son erişim tarihi: 18 Ocak 2022)

Effective using of E-Nabız and Teletıp applications in reporting forensic cases with case examples

Yıl 2022, Cilt: 36 Sayı: 1, 37 - 39, 01.04.2022

Öz

“E-Nabız is an application that citizens and health professionals can access health data collected from health institutions via the internet and mobile devices.” The Telemedicine System, on the other hand, is an integrated system with the e-Pulse application, allowing access to radiological images and reports. Not all physicians who preparing forensic reports can access these systems. For this system to work, access authorization must be provided via the HBYS or AHBS software and the E-Nabız button. While preparing a forensic report, the health status of the person before the event and other trauma-tic events that he has experienced before are as important as the documents and anamnesis related to the event. Case files usually do not contain medical documents regarding the relevant pre-incident medical condition, but only some of the medical documents associated with the incident, and in some cases, the available medical documents may be insufficient to prepare a forensic report. As seen in our cases, with access to E-Pulse and Telemedicine applications, information about the health status of the person before and after the event is obtained and missing documents are accessed. Therefore, we think that the fair trial process will be positively affected by gains such as a more holistic assessment of individuals, a decrease in the rate of preparing preliminary reports, and their inclusion in our reports by obtaining more accurate and healthy results.

Kaynakça

 • https://enabiz.gov.tr/Yardim/Index (Son erişim tarihi:17 Ocak 2022)
 • https://teletip.saglik.gov.tr/ (Son erişim tarihi: 17 Ocak 2022)
 • Sağlık Bakanlığı. E-Nabız Sağlık Verileri Hekim Erişim Kılavuzu . 2018, Ankara
 • Eren F. Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975. p.1-3
 • Çelik Y, Kılıboz T, Doğan B, Garbioğlu A, Şimşek Ü, Karbeyaz K. Adli Raporların Yaşamsal Tehlike Kriteri Açısından Değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi 2021; 43(4):308-317
 • Kaya K, Hilal A, Çekin N. Maluliyet kavramı ve hesaplamada öne çıkan sorunlar. J For Med 2018;32(1):30-3
 • Karbeyaz K, Düzer S, Düzer S, Balcı Y. 1306 nazal kırıklı olgunun adli rapor sürecinin değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2015, 20(2), 99-103.
 • Kafadar H, Kafadar S, Burun kemiği kırıklarının Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2013;18(1):20-24.
 • https://enabiz.gov.tr/Gizlilik/Index (Son erişim tarihi: 18 Ocak 2022)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Ayşe SEYDAOĞULLARI BALTACI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI
0000-0002-3544-2269
Türkiye


Kemalettin ACAR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI
0000-0002-0200-4764
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 31 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 36 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver
SEYDAOĞULLARI BALTACI A, ACAR K. Olgu örnekleri ile adli olguların raporlanmasında E-Nabız ve Teletıp uygulamalarının etkin kullanımı. ATD. 2022;36(1):37-9.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.