Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Geriatrik yaş grubunda travmaya bağlı maluliyet

Yıl 2022, Cilt 36, Sayı 2, 69 - 73, 01.08.2022

Öz

Amaç: Yaşlanma; hayatın ilerlemesiyle geriye dönüşümsüz olarak gerçekleşen fonksiyonel değişimdir. Travmanın etkileri geriatrik yaş grubu için oldukça önemlidir. Travma, yaşlılarda belirgin morbidite ve mortaliteye neden olur. Çalışmamızın amacı; yaşam standartlarının gelişmesiyle ülkemizde de sayı ve oran olarak artan geriatrik popülasyon ile ilgili travma kaynaklı maluliyet/engellilik sebeplerine ilişkin kesitsel verileri ortaya koymak, travmanın sekonder etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ve geriatrik maluliyetin tespitine ilişkin çalışmalara katkı sunmaktır. Yöntem: 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’na travma (iş kazası, fiziksel şiddet ya da trafik kazası vb) sonrası maluliyet ya da engellilik değerlendirilmesi için gönderilen olay tarihindeki yaşı 65 ve üzerinde olan olguların tanzim edilmiş olan raporları elektronik ortamda incelendi. Bulgular: Olguların 51 (%64,6)’i erkek 28(%35,4)’i kadın cinsiyetteydi. Yaşları 65 ila 88 arasında değişmekteydi. Ortalama yaş 69,87±4,84’di. Olguların dosyadaki tıbbi belgeleri, yapılan muayeneleri ve grafilerinin incelenmesi neticesinde 44 (%55,7) olgunun travma kaynaklı meslekte kazanma gücü kaybı oranı (maluliyet) ya da engellilik oranı tespit edildi. Kalıcı sekel tespit edilen olguların 30’unun maluliyet oranları 4,1 ile 100 arasında değişmekteydi. Ortalama maluliyet oranı 33,27 idi. 14 olguda ise engel oranı belirlendi; oranlar 3 ila 57 arasında değişmekteydi ortalama ise 14,87 idi. Sonuç: Yaşlanma ile birlikte sıklıkla eklem hareket açıklıkları azalır, bilişsel fonksiyonlarda kayıp meydana gelir, solunum kapasiteleri, görme ve işitme yetileri geriler. Bu nedenle kişilerin olay öncesi muayene kayıtlarının ve olayla ilgili tüm tıbbi belgelerinin eksiksiz değerlendirilmesi,muayenenin, görüntüleme tetkikleri eşliğinde deneyimli hekimlerce yapılması gereklidir.

Kaynakça

 • Kankaya H, Karadakovan A. The Effects of Daily Life Activity Levels on the Quality of Life and Life Satisfaction of Elderly. Gümüşhane University Journal Of Health Sciences 2017;6:21-9.
 • Arpacı F. A study into the status of being able to do their Daily living activities in terms of the life quality of the elderly people. Yaşlı Sorunlarını Araştırma Dergisi 2015;8:46-53.
 • Bulucu GD, Ünsal A. Care needs of the elderly people who lived at home in a neighborhood with low socio-economic level. Gümüşhane University Journal of Health Sciences 2014;3:577-87.
 • Grossman MD, Miller D, Scaff DW, Arcona S. When is an elder old? Effect of preexisting conditions on mortality in geriatric trauma. J Trauma. 2002 Feb;52(2):242-6. doi: 10.1097/00005373-200202000-00007. PMID: 11834982.
 • Bai B, Wang KZ, Liu WK, Song JH, Chen JC. Comprehensive treatment for old patients with hip fractures. Chin J Traumatol. 2003 Oct;6(5):297-301. PMID: 14514368.
 • Shoenberger JM, Houpt JC, Swadron SP. Occult trauma in high-risk populations. Emerg Med Clin North Am. 2003 Nov;21(4):1145-63, xi. doi: 10.1016/s0733-8627(03)00073-7. PMID: 14708822.
 • Tornetta P 3rd, Mostafavi H, Riina J, Turen C, Reimer B, Levine R, Behrens F, Geller J, Ritter C, Homel P. Morbidity and mortality in elderly trauma patients. J Trauma. 1999 Apr;46(4):702-6. doi: 10.1097/00005373-199904000-00024. PMID: 10217237.
 • Perdue PW, Watts DD, Kaufmann CR, Trask AL. Differences in mortality between elderly and younger adult trauma patients: geriatric status increases risk of delayed death. J Trauma. 1998 Oct;45(4):805-10. doi: 10.1097/00005373-199810000-00034. PMID: 9783625.
 • Konda SR, Lack WD, Seymour RB, Karunakar MA. Mechanism of Injury Differentiates Risk Factors for Mortality in Geriatric Trauma Patients. J Orthop Trauma. 2015 Jul;29(7):331-6. doi: 10.1097/BOT.0000000000000281. PMID: 26091530.
 • Perdue PW, Watts DD, Kaufmann CR, Trask AL. Differences in mortality between elderly and younger adult trauma patients: geriatric status increases risk of delayed death. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 1998;45(4):805-10.
 • Baum SA, Rubenstein LZ. Old people in the emergency room: age-related differences in emergency department use and care. J Am Geriatr Soc. 1987 May;35(5):398-404. doi: 10.1111/j.1532-5415.1987.tb04660.x. PMID: 3571788.
 • Aminzadeh F, Dalziel WB. Older adults in the emergency department: a systematic review of patterns of use, adverse outcomes, and effectiveness of interventions. Ann Emerg Med. 2002 Mar;39(3):238-47. doi: 10.1067/mem.2002.121523. PMID: 11867975.
 • Stephan OJ, Meldon W. Geriatric trauma. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (Eds): Emergency medicine. A comprehensive study guide. McGraw-Hill, New-York, 2004, pp 1549-53.
 • İkizceli İ, Sözüer EM, Bedirli A, Yıldırım C, Günay N, Yürümez Y. Age Factor in Determining The Prognosis Of The Patients With Multitrauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 40-42
 • Cuevas-Østrem M, Røise O, Wisborg T, Jeppesen E. Epidemiology of geriatric trauma patients in Norway: A nationwide analysis of Norwegian Trauma Registry data, 2015-2018. A retrospective cohort study. Injury. 2021 Mar;52(3):450-459. doi: 10.1016/j.injury.2020.11.007. Epub 2020 Nov 4. PMID: 33243523.
 • Beck B, Cameron P, Lowthian J, Fitzgerald M, Judson R, Gabbe BJ. Major trauma in older persons. BJS Open. 2018 Jun 23;2(5):310-318. doi: 10.1002/bjs5.80. PMID: 30263982; PMCID: PMC6156159.
 • Braun BJ, Holstein J, Fritz T, Veith NT, Herath S, Mörsdorf P, Pohlemann T. Polytrauma in the elderly: a review. EFORT Open Rev. 2017 Mar 13;1(5):146-151. doi: 10.1302/2058-5241.1.160002. PMID: 28461941; PMCID: PMC5367536.
 • Brown CV, Rix K, Klein AL, Ford B, Teixeira PG, Aydelotte J, Coopwood B, Ali S. A Comprehensive Investigation of Comorbidities, Mechanisms, Injury Patterns, and Outcomes in Geriatric Blunt Trauma Patients. Am Surg. 2016 Nov 1;82(11):1055-1062. PMID: 28206931.
 • Newgard CD, Fu R, Zive D, Rea T, Malveau S, Daya M, Jui J, Griffiths DE, Wittwer L, Sahni R, Gubler KD, Chin J, Klotz P, Somerville S, Beeler T, Bishop TJ, Garland TN, Bulger E. Prospective Validation of the National Field Triage Guidelines for Identifying Seriously Injured Persons. J Am Coll Surg. 2016 Feb;222(2):146-58.e2. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.10.016. Epub 2015 Nov 14. PMID: 26712244; PMCID: PMC5323436.
 • de Vries R, Reininga IHF, de Graaf MW, Heineman E, El Moumni M, Wendt KW. Older polytrauma: Mortality and complications. Injury. 2019 Aug;50(8):1440-1447. doi: 10.1016/j.injury.2019.06.024. Epub 2019 Jun 25. PMID: 31285055.
 • Bilgin NG, Mert E. Geriatrik yaş grubu adli olguların özellikleri. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(1):13-6.
 • Özdoğan M, Ağalar F, Daphan ÇE, Topaloğlu S, İskender MÇ. Factors Effecting Mortality And Morbidity in The Trauma in The Elderly. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 189-193
 • Kandiş H, Karakuş A, Katırcı Y, Karapolat S, Kara İH. Geritarik yaş grubu ve travmalar. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (3) 193-198.
 • Şahbaz M, Aydın HT. Evde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumu ile ev kazaları arasındaki işilkinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2006; 9(2): 85-93.
 • Nishimura T, Naito H, Fujisaki N, Ishihara S, Nakao A, Nakayama S. The psoas muscle index as a predictor of mortality and morbidity of geriatric trauma patients: experience of a major trauma center in Kobe. Surg Today. 2020 Sep;50(9):1016-1023. doi: 10.1007/s00595-020-01980-1. Epub 2020 Mar 2. PMID: 32124084.
 • Hilal A, Akgündüz E, Kaya K, Yılmaz K, Çekin N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. The Bulletin of Legal Medicine, 2017, 22.3: 189-193.
 • Clare D, Zink KL. Geriatric Trauma. Emerg Med Clin North Am. 2021 May;39(2):257-271. doi: 10.1016/j.emc.2021.01.002. PMID: 33863458.
 • Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş EÖ. Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri İle. Adli Tıp Bülteni. 2015; 20 (3): 144-151.
 • Hirshberg B, Oppenheim-Eden A, Pizov R, Sklair-Levi M, Rivkin A, Bardach E, Bublil M, Sprung C, Kramer MR. Recovery from blast lung injury: one-year follow-up. Chest. 1999 Dec;116(6):1683-8. doi: 10.1378/chest.116.6.1683. PMID: 10593795.
 • Livingston DH, Richardson JD. Pulmonary disability after severe blunt chest trauma. J Trauma. 1990 May;30(5):562-6; discussion 566-7. doi: 10.1097/00005373-199005000-00006. PMID: 2342139.

Trauma-related disability in the geriatric age group

Yıl 2022, Cilt 36, Sayı 2, 69 - 73, 01.08.2022

Öz

Objective: Ageing is an irreversible functional change that occurs with the advancing years of life. The effects of trauma are extremely important in the geriatric age group as trauma causes significant morbidity and mortality in this population. The aim of this cross-sectional study was to determine the data related to the causes of disability of trauma origin in the geriatric population, which is increasing in both number and percentage in Turkey together with the improvements in living standards. This study will contribute to the literature related to the determination of disability in the elderly and to those studies which aim to reduce the secondary effects of trauma. Method: The study included cases aged ≥65 years who were referred to Third Forensic Medicine Specialization Board between 01/01/2020 and 31/12/2020 for evaluation of disability following trauma (workplace accident, physical violence, traffic accident). The reports were examined from the electronic records. Results: The cases comprised 51 (64.6%) males and 28 (35.4%) females with a mean age of 69.87±4.84 years (range, 65-88 years). From the examination notes and radiographs in the medical documents, it was determined that in 44 (55.7%) cases there was a rate of disability or loss of earning power due to trauma. The rate of loss of earning power ranged between 4.1 and 100 in 30 cases determined with permanent sequelae. The mean rate of loss of earning power was 33.27. In 14 cases the mean of disability rate was determined 14.87. (range 3-57). Conclusion: Joint range of motion usually decreases together with ageing, cognitive functions are lost and decreases are seen in respiratory capacity, sight and hearing capabilities. Therefore full evaluation of examination records before a trauma incident and all the medical records related to the event must be made by experienced physicians together with examinations and imaging tests.

Kaynakça

 • Kankaya H, Karadakovan A. The Effects of Daily Life Activity Levels on the Quality of Life and Life Satisfaction of Elderly. Gümüşhane University Journal Of Health Sciences 2017;6:21-9.
 • Arpacı F. A study into the status of being able to do their Daily living activities in terms of the life quality of the elderly people. Yaşlı Sorunlarını Araştırma Dergisi 2015;8:46-53.
 • Bulucu GD, Ünsal A. Care needs of the elderly people who lived at home in a neighborhood with low socio-economic level. Gümüşhane University Journal of Health Sciences 2014;3:577-87.
 • Grossman MD, Miller D, Scaff DW, Arcona S. When is an elder old? Effect of preexisting conditions on mortality in geriatric trauma. J Trauma. 2002 Feb;52(2):242-6. doi: 10.1097/00005373-200202000-00007. PMID: 11834982.
 • Bai B, Wang KZ, Liu WK, Song JH, Chen JC. Comprehensive treatment for old patients with hip fractures. Chin J Traumatol. 2003 Oct;6(5):297-301. PMID: 14514368.
 • Shoenberger JM, Houpt JC, Swadron SP. Occult trauma in high-risk populations. Emerg Med Clin North Am. 2003 Nov;21(4):1145-63, xi. doi: 10.1016/s0733-8627(03)00073-7. PMID: 14708822.
 • Tornetta P 3rd, Mostafavi H, Riina J, Turen C, Reimer B, Levine R, Behrens F, Geller J, Ritter C, Homel P. Morbidity and mortality in elderly trauma patients. J Trauma. 1999 Apr;46(4):702-6. doi: 10.1097/00005373-199904000-00024. PMID: 10217237.
 • Perdue PW, Watts DD, Kaufmann CR, Trask AL. Differences in mortality between elderly and younger adult trauma patients: geriatric status increases risk of delayed death. J Trauma. 1998 Oct;45(4):805-10. doi: 10.1097/00005373-199810000-00034. PMID: 9783625.
 • Konda SR, Lack WD, Seymour RB, Karunakar MA. Mechanism of Injury Differentiates Risk Factors for Mortality in Geriatric Trauma Patients. J Orthop Trauma. 2015 Jul;29(7):331-6. doi: 10.1097/BOT.0000000000000281. PMID: 26091530.
 • Perdue PW, Watts DD, Kaufmann CR, Trask AL. Differences in mortality between elderly and younger adult trauma patients: geriatric status increases risk of delayed death. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 1998;45(4):805-10.
 • Baum SA, Rubenstein LZ. Old people in the emergency room: age-related differences in emergency department use and care. J Am Geriatr Soc. 1987 May;35(5):398-404. doi: 10.1111/j.1532-5415.1987.tb04660.x. PMID: 3571788.
 • Aminzadeh F, Dalziel WB. Older adults in the emergency department: a systematic review of patterns of use, adverse outcomes, and effectiveness of interventions. Ann Emerg Med. 2002 Mar;39(3):238-47. doi: 10.1067/mem.2002.121523. PMID: 11867975.
 • Stephan OJ, Meldon W. Geriatric trauma. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (Eds): Emergency medicine. A comprehensive study guide. McGraw-Hill, New-York, 2004, pp 1549-53.
 • İkizceli İ, Sözüer EM, Bedirli A, Yıldırım C, Günay N, Yürümez Y. Age Factor in Determining The Prognosis Of The Patients With Multitrauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 40-42
 • Cuevas-Østrem M, Røise O, Wisborg T, Jeppesen E. Epidemiology of geriatric trauma patients in Norway: A nationwide analysis of Norwegian Trauma Registry data, 2015-2018. A retrospective cohort study. Injury. 2021 Mar;52(3):450-459. doi: 10.1016/j.injury.2020.11.007. Epub 2020 Nov 4. PMID: 33243523.
 • Beck B, Cameron P, Lowthian J, Fitzgerald M, Judson R, Gabbe BJ. Major trauma in older persons. BJS Open. 2018 Jun 23;2(5):310-318. doi: 10.1002/bjs5.80. PMID: 30263982; PMCID: PMC6156159.
 • Braun BJ, Holstein J, Fritz T, Veith NT, Herath S, Mörsdorf P, Pohlemann T. Polytrauma in the elderly: a review. EFORT Open Rev. 2017 Mar 13;1(5):146-151. doi: 10.1302/2058-5241.1.160002. PMID: 28461941; PMCID: PMC5367536.
 • Brown CV, Rix K, Klein AL, Ford B, Teixeira PG, Aydelotte J, Coopwood B, Ali S. A Comprehensive Investigation of Comorbidities, Mechanisms, Injury Patterns, and Outcomes in Geriatric Blunt Trauma Patients. Am Surg. 2016 Nov 1;82(11):1055-1062. PMID: 28206931.
 • Newgard CD, Fu R, Zive D, Rea T, Malveau S, Daya M, Jui J, Griffiths DE, Wittwer L, Sahni R, Gubler KD, Chin J, Klotz P, Somerville S, Beeler T, Bishop TJ, Garland TN, Bulger E. Prospective Validation of the National Field Triage Guidelines for Identifying Seriously Injured Persons. J Am Coll Surg. 2016 Feb;222(2):146-58.e2. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.10.016. Epub 2015 Nov 14. PMID: 26712244; PMCID: PMC5323436.
 • de Vries R, Reininga IHF, de Graaf MW, Heineman E, El Moumni M, Wendt KW. Older polytrauma: Mortality and complications. Injury. 2019 Aug;50(8):1440-1447. doi: 10.1016/j.injury.2019.06.024. Epub 2019 Jun 25. PMID: 31285055.
 • Bilgin NG, Mert E. Geriatrik yaş grubu adli olguların özellikleri. Turkish Journal of Geriatrics 2005;8(1):13-6.
 • Özdoğan M, Ağalar F, Daphan ÇE, Topaloğlu S, İskender MÇ. Factors Effecting Mortality And Morbidity in The Trauma in The Elderly. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(3): 189-193
 • Kandiş H, Karakuş A, Katırcı Y, Karapolat S, Kara İH. Geritarik yaş grubu ve travmalar. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (3) 193-198.
 • Şahbaz M, Aydın HT. Evde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumu ile ev kazaları arasındaki işilkinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2006; 9(2): 85-93.
 • Nishimura T, Naito H, Fujisaki N, Ishihara S, Nakao A, Nakayama S. The psoas muscle index as a predictor of mortality and morbidity of geriatric trauma patients: experience of a major trauma center in Kobe. Surg Today. 2020 Sep;50(9):1016-1023. doi: 10.1007/s00595-020-01980-1. Epub 2020 Mar 2. PMID: 32124084.
 • Hilal A, Akgündüz E, Kaya K, Yılmaz K, Çekin N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. The Bulletin of Legal Medicine, 2017, 22.3: 189-193.
 • Clare D, Zink KL. Geriatric Trauma. Emerg Med Clin North Am. 2021 May;39(2):257-271. doi: 10.1016/j.emc.2021.01.002. PMID: 33863458.
 • Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş EÖ. Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri İle. Adli Tıp Bülteni. 2015; 20 (3): 144-151.
 • Hirshberg B, Oppenheim-Eden A, Pizov R, Sklair-Levi M, Rivkin A, Bardach E, Bublil M, Sprung C, Kramer MR. Recovery from blast lung injury: one-year follow-up. Chest. 1999 Dec;116(6):1683-8. doi: 10.1378/chest.116.6.1683. PMID: 10593795.
 • Livingston DH, Richardson JD. Pulmonary disability after severe blunt chest trauma. J Trauma. 1990 May;30(5):562-6; discussion 566-7. doi: 10.1097/00005373-199005000-00006. PMID: 2342139.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil İlhan AYDOĞDU> (Sorumlu Yazar)
adli tıp kurumu
0000-0002-5625-673X
Türkiye


Hakan EFİL Bu kişi benim
Adli Tıp kurumu
0000-0002-6539-7219
Türkiye


Özlem Saniye İÇMELİ Bu kişi benim
ADLİ TIP KURUMU
0000-0002-1890-189X
Türkiye


Ceyhun KÜÇÜK Bu kişi benim
ADLİ TIP KURUMU
0000-0001-5372-3753
Türkiye


Pınar BAKIR KÜÇÜK Bu kişi benim
ADLİ TIP KURUMU
0000-0001-7510-1613
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 19 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 25 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 36, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Aydoğdu H. İ. , Efil H. , İçmeli Ö. S. , Küçük C. , Bakır Küçük P. Geriatrik yaş grubunda travmaya bağlı maluliyet. Adli Tıp Dergisi. 2022; 36(2): 69-73.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.