Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evrensel ve geleneksel uzun eşek oyununun dramatik sonucu: Distal femur amputasyonu

Yıl 2022, Cilt: 36 Sayı: 2, 79 - 82, 01.08.2022

Öz

Yüksek enerjili sportif oyunlarda ekstremitelerde kırıklar-çıkıklar, damar-sinir yaralanmaları, ciddi yumuşak doku yaralanmaları meydana gelmektedir. Bu olgumuzda İstanbul Adli Tıp Kurumu’na adli rapor tanzimi için başvuran 22 yaşındaki erkek hasta sunulmuştur. Uzun eşek oyunu sırasında sol dizinde çıtırtı sesi, ağrı, şişlik gelişmiş ve hastane yerine sınıkçıya götürülerek bacağına yönelik elle tutma ve çekip bırakma gibi manipülatif işlemlerde bulunulmuştur. Daha sonra ağrıları artması üzerine hastaneye götürülmüş. Yapılan tetkiklerde sol tibia plato kırığı tespit edilmiş ve popliteal arter distalinde akım izlenmemiş. Bunun üzerine fasyotomi ve femoral-popliteal embolektomi operasyonları yapılmış, medikal tedavi düzenlenmiş ancak şifa sağlanamaması üzerine distal femoral amputasyonu yapılmıştır. Dolayısıyla insan vücuduna yönelik her türlü tıbbi müdahale hekimler tarafından yapılmalıdır.

Kaynakça

 • Çalışandemir F. Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. Ankara: Pegem Akademi. 2014:17-30.
 • Küçükkaya M. Tibia plato kırıkları. Tibia plato kırıkları. TOTBİD Dergisi. 2008; (7): 67-71.
 • Işık M.T, Can D, Akbaş M, Can R. Mersin’de bir kadın sınıkçının uygulamaları. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2018; 8(3): 274-81.
 • Dogan A, Sungur İ, Bilgiç S, Uslu M, Atik B, Tan Ö, Özgökçe S, Uluç D, Çoban H, Türkoğlu M, Akpınar F. Van bölgesindeki amputasyonlar: Çok merkezli epidemiyolojik çalışma. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008;42 (1): 53-8.
 • Gözen A, Doğan A, Gökalp M. A, Ünsal S. Ş, Güner S. 2008-2012 yılları arasında sınıkçı müdahalesi sonrasında kliniğimize başvuran hastaların analizi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2015; 13(1): 15-19.
 • Dundes A. Bir Yunan Oyunu Makria Yaidoura (Uzun Eşek). Akdeniz tipi maskülenliğin ergenler tarafından ifadesi. Folklor/Edebiyat. 2018; 24 (95): 313-26.
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/aksaray/kulturatlasi/uzun-esek-oyunu. (Erişim tarihi: 6 Ağustos 2021).
 • Bonnevialle P, Chaufour X, Loustau O, Mansat P, Pidhorz L, Mansat M. Traumatic knee dislocation with popliteal vascular disruption: retrospective study of 14 cases. Revue de Chirurgie Orthopedique Et Reparatrice De L’appareil Moteur. 2006;92 (8):768-77.
 • Medina, O., Arom, G. A., Yeranosian, M. G., Petrigliano, F. A., &McAllister, D. R. Vascular and nerve injury after knee dislocation: a systematic review. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2014; 472(9): 2621-9.
 • McDonough EB Jr, Wojtys EM. Multiligamentous injuries of the knee and associated vascular injuries. Am J Sports Med. 2009; 37(1):156–159.
 • Şahin H. Akut arter yaralanmalı travmatik diz çıkığı. Konuralp Medical Journal. 2014; 6 (3): 59-62.
 • Wascher DC, Dvirnak PC, DeCoster TA. Knee dislocation: initial assessment and implications for treatment. Journal of Orthopaedic Trauma. 1997;11(7):525-9.
 • Gümüştaş S, Çakır Ö, Çiftçi E, Yavuz Ş., Kanko M, Sarısoy H. T, & İnan, N. Popliteal arter hastalıklarında anjiyografik bulgular. Turk Gogus Kalp ve Damar.2012; 20(1): 56-64.
 • Korkmaz Ö, Göksel S, Yetkin U, Dönmez K, Beton O, & Berkan Ö. Akut arteriyel tıkanıklık sebebiyle femoral embolektomi uyguladığımız yetmiş yaş ve üstü hastalarımızın sonuçlarının irdelenmesi. Ege Klinikleri Tıp Dergisi. 2016; 54(1): 19-28.
 • Erbasan O, Arslanoğlu A, Pişkin B. Mayın patlamasına bağlı popliteal arter ve ven yaralanması: Olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 220- 2.
 • Fabian, T. C., Turkleson, M. L., Connelly, T. L., & Stone, H. H. Injury to the popliteal artery. The American Journal of Surgery. 1982; 143(2): 225-8.
 • Ünlü Y, Cerrahoğlu M, Yekeler İ, Ceviz M, Vural Ü, Doğan N, & Koçak H. Popliteal ve Distal Arter Yaralanmaları:56 Olgunun Değerlendirilmesi. GKDC Dergisi 1998; 6: 506-1.

The dramatic outcome of the universal and traditional johnny on the pony: Amputation on the distal femur

Yıl 2022, Cilt: 36 Sayı: 2, 79 - 82, 01.08.2022

Öz

It is known that fractures-dislocations, vascular-nerve injuries and serious soft tissue injuries occur in the extremities during high-energy sports games. In this case is presented, a 22-year-old male patient who applied to Istanbul Forensic Medicine Institute for forensic report. During “Johnny on the pony” game after a crackling sound, pain and swelling developed in the left knee, and he was taken to the traditional bone setter instead of the hospital, and there manipulative procedures such as holding and pulling his leg were made. He was taken to the hospital after his pain increased. In the examinations, a left tibial plateau fracture was detected and no flow was observed in the distal of the popliteal artery. Thereupon, fasciotomy and femoral-popliteal embolectomy operations were performed, medical treatment was arranged, but since no cure could be achieved, amputation on the distal femoral was performed. Therefore, all kinds of medical interventions for the human body should be performed by physicians.

Kaynakça

 • Çalışandemir F. Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. Ankara: Pegem Akademi. 2014:17-30.
 • Küçükkaya M. Tibia plato kırıkları. Tibia plato kırıkları. TOTBİD Dergisi. 2008; (7): 67-71.
 • Işık M.T, Can D, Akbaş M, Can R. Mersin’de bir kadın sınıkçının uygulamaları. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2018; 8(3): 274-81.
 • Dogan A, Sungur İ, Bilgiç S, Uslu M, Atik B, Tan Ö, Özgökçe S, Uluç D, Çoban H, Türkoğlu M, Akpınar F. Van bölgesindeki amputasyonlar: Çok merkezli epidemiyolojik çalışma. Acta Orthop Traumatol Turc. 2008;42 (1): 53-8.
 • Gözen A, Doğan A, Gökalp M. A, Ünsal S. Ş, Güner S. 2008-2012 yılları arasında sınıkçı müdahalesi sonrasında kliniğimize başvuran hastaların analizi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2015; 13(1): 15-19.
 • Dundes A. Bir Yunan Oyunu Makria Yaidoura (Uzun Eşek). Akdeniz tipi maskülenliğin ergenler tarafından ifadesi. Folklor/Edebiyat. 2018; 24 (95): 313-26.
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/aksaray/kulturatlasi/uzun-esek-oyunu. (Erişim tarihi: 6 Ağustos 2021).
 • Bonnevialle P, Chaufour X, Loustau O, Mansat P, Pidhorz L, Mansat M. Traumatic knee dislocation with popliteal vascular disruption: retrospective study of 14 cases. Revue de Chirurgie Orthopedique Et Reparatrice De L’appareil Moteur. 2006;92 (8):768-77.
 • Medina, O., Arom, G. A., Yeranosian, M. G., Petrigliano, F. A., &McAllister, D. R. Vascular and nerve injury after knee dislocation: a systematic review. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2014; 472(9): 2621-9.
 • McDonough EB Jr, Wojtys EM. Multiligamentous injuries of the knee and associated vascular injuries. Am J Sports Med. 2009; 37(1):156–159.
 • Şahin H. Akut arter yaralanmalı travmatik diz çıkığı. Konuralp Medical Journal. 2014; 6 (3): 59-62.
 • Wascher DC, Dvirnak PC, DeCoster TA. Knee dislocation: initial assessment and implications for treatment. Journal of Orthopaedic Trauma. 1997;11(7):525-9.
 • Gümüştaş S, Çakır Ö, Çiftçi E, Yavuz Ş., Kanko M, Sarısoy H. T, & İnan, N. Popliteal arter hastalıklarında anjiyografik bulgular. Turk Gogus Kalp ve Damar.2012; 20(1): 56-64.
 • Korkmaz Ö, Göksel S, Yetkin U, Dönmez K, Beton O, & Berkan Ö. Akut arteriyel tıkanıklık sebebiyle femoral embolektomi uyguladığımız yetmiş yaş ve üstü hastalarımızın sonuçlarının irdelenmesi. Ege Klinikleri Tıp Dergisi. 2016; 54(1): 19-28.
 • Erbasan O, Arslanoğlu A, Pişkin B. Mayın patlamasına bağlı popliteal arter ve ven yaralanması: Olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50: 220- 2.
 • Fabian, T. C., Turkleson, M. L., Connelly, T. L., & Stone, H. H. Injury to the popliteal artery. The American Journal of Surgery. 1982; 143(2): 225-8.
 • Ünlü Y, Cerrahoğlu M, Yekeler İ, Ceviz M, Vural Ü, Doğan N, & Koçak H. Popliteal ve Distal Arter Yaralanmaları:56 Olgunun Değerlendirilmesi. GKDC Dergisi 1998; 6: 506-1.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Talip VURAL
İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU
0000-0003-0720-5669
Türkiye


Mustafa Talip ŞENER
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1295-7710
Türkiye


Mehmet SÖNMEZ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL HASEKİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-8646-2067
Türkiye


Sibel ÇAĞLAR ATACAN
İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU
0000-0002-6947-2300
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 36 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver
VURAL T, ŞENER MT, SÖNMEZ M, ÇAĞLAR ATACAN S. Evrensel ve geleneksel uzun eşek oyununun dramatik sonucu: Distal femur amputasyonu. ATD. 2022;36(2):79-82.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.