Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Adli Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yıl 2023, Cilt: 37 Sayı: 1, 1 - 4, 01.04.2023

Öz

Adli laboratuvar personelleri, iş akışının doğası gereği her an bilinmeyenle çalışırlar. Delil materyallerinden kaynaklanan riskler bu alandaki personel için zorlayıcı unsurların başında gelmektedir. Bu unsurlar iş kazası ve/veya meslek hastalıklarına sebebiyet vermektedir. Makalemizde, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ ne göre çok tehlikeli sınıfta yer alan adli tıp laboratuvar faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için asgari gereklilikler açıklanmış ve adli laboratuvarlarda çalışanları etkileyebilecek risk faktörleri belirtilmiştir.

Kaynakça

 • Türk Çınar, T. Biosecurity in forensic genetics laboratories, Master’s Thesis, Health Sciences Institute, Üsküdar University, 2020, Istanbul, Turkey
 • Türk Çınar, T. Biosafety in forensic laboratories: a forensic genetics laboratory analysis [in Turkish]. Adalet publishing house, 2021.p.31-32
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331). Resmî Gazete 28339 (30/6/2012), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6331.pdf
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği. Resmi Gazete 28509 (26.12.2012).https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16909&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 28512 (29.12.2012). https:// www.mevzuat.gov.tr MevzuatNo=16923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510). Resmi Gazete 26200 (16/6/2006). https://www.mevzuat.gov.tr/ mevzuatmetin/1.5.5510.pdf
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. Resmi Gazete 28512 (29/12/2012).https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16925&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Prajapati S, Kaur S. Safety Recommendations for Forensic Laboratory Staff During COVID-19 Pandemic. Academic Forensic Pathology. 2021;11(2):94-102. doi:10.1177/19253621211024396
 • Yamashita, B. French, M. The Fingerprint Sourcebook, Latent Print Development, s.7-29. https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/225327.pdf
 • Galco, M. Metzger, D. Forensic Science Laboratory Safety, ACS Chemical Health & Safety. (2000). p.27. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1016/S1074-9098(99)00062-3
 • Beaucham, C. Fent, K. Wiegand, D. Seaton, M. Evaluation of Forensic Crime Lab Employees’ Chemical Exposures, Job Stress, and WorkRelated Health Concerns. Health Hazard Evulaition Program. (2016). p.16-18 N. 2012-0238-3257. https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2012-0238-3257.pdf
 • North Carolina State Crime, Laboratory Safety Manual. (2013). https://www.crime-scene investigator.net/evidence-guide-NC-2013.pdf
 • Watson, D. Jones, A. Digital Forensics Processing and Procedures, Health and Safety Procedures, (2013). p. 705-740.https://doi.org/10.1016/B978-1-59749-742-8.00017-0.
 • “Constitution of the World Health Organization”, American Journal of Public Health 36, no.11 (1946): p. 1315-1323. https://doi.org/10.2105/AJPH.36.11.1315
 • Levin, A. Putney, H. Crimmins, D. McGrath, J. “Gap Assessment of Secondary Trauma, Burnout, Job Satisfaction and Perceived Organizational Trauma Readiness in Forensic Science Professionals” (2021). https://nij.ojp.gov/topics/articles/gap-assessmentsecondary-trauma-burnout-job-satisfaction-and-perceived
 • National Institute of Justice, “Conditions Affecting Forensic Scientists’ Workplace Productivity and Occupational Stress” (2018). nij.ojp.gov: https://nij.ojp.gov/topics/articles/conditions-affecting-forensic-scientists-workplace-productivity-and-occupational

Occupational Health and Safety in Forensic Laboratories

Yıl 2023, Cilt: 37 Sayı: 1, 1 - 4, 01.04.2023

Öz

Forensic laboratory personnel work with unknown substances due to the nature of the job. Risks arising from evidence materials are one of the most challenging factors for personnel in this field. These factors cause work accidents and/or occupational diseases. In our article, the minimum requirements to ensure occupational health and safety in forensic medicine laboratory activities, which are classified as very dangerous according to the Workplace Hazard Classes Communiqué on Occupational Health and Safety, and the risk factors that may affect the workers in forensic laboratories are stated.

Kaynakça

 • Türk Çınar, T. Biosecurity in forensic genetics laboratories, Master’s Thesis, Health Sciences Institute, Üsküdar University, 2020, Istanbul, Turkey
 • Türk Çınar, T. Biosafety in forensic laboratories: a forensic genetics laboratory analysis [in Turkish]. Adalet publishing house, 2021.p.31-32
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331). Resmî Gazete 28339 (30/6/2012), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6331.pdf
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfı Tebliği. Resmi Gazete 28509 (26.12.2012).https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16909&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 28512 (29.12.2012). https:// www.mevzuat.gov.tr MevzuatNo=16923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510). Resmi Gazete 26200 (16/6/2006). https://www.mevzuat.gov.tr/ mevzuatmetin/1.5.5510.pdf
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. Resmi Gazete 28512 (29/12/2012).https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16925&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Prajapati S, Kaur S. Safety Recommendations for Forensic Laboratory Staff During COVID-19 Pandemic. Academic Forensic Pathology. 2021;11(2):94-102. doi:10.1177/19253621211024396
 • Yamashita, B. French, M. The Fingerprint Sourcebook, Latent Print Development, s.7-29. https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/225327.pdf
 • Galco, M. Metzger, D. Forensic Science Laboratory Safety, ACS Chemical Health & Safety. (2000). p.27. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1016/S1074-9098(99)00062-3
 • Beaucham, C. Fent, K. Wiegand, D. Seaton, M. Evaluation of Forensic Crime Lab Employees’ Chemical Exposures, Job Stress, and WorkRelated Health Concerns. Health Hazard Evulaition Program. (2016). p.16-18 N. 2012-0238-3257. https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2012-0238-3257.pdf
 • North Carolina State Crime, Laboratory Safety Manual. (2013). https://www.crime-scene investigator.net/evidence-guide-NC-2013.pdf
 • Watson, D. Jones, A. Digital Forensics Processing and Procedures, Health and Safety Procedures, (2013). p. 705-740.https://doi.org/10.1016/B978-1-59749-742-8.00017-0.
 • “Constitution of the World Health Organization”, American Journal of Public Health 36, no.11 (1946): p. 1315-1323. https://doi.org/10.2105/AJPH.36.11.1315
 • Levin, A. Putney, H. Crimmins, D. McGrath, J. “Gap Assessment of Secondary Trauma, Burnout, Job Satisfaction and Perceived Organizational Trauma Readiness in Forensic Science Professionals” (2021). https://nij.ojp.gov/topics/articles/gap-assessmentsecondary-trauma-burnout-job-satisfaction-and-perceived
 • National Institute of Justice, “Conditions Affecting Forensic Scientists’ Workplace Productivity and Occupational Stress” (2018). nij.ojp.gov: https://nij.ojp.gov/topics/articles/conditions-affecting-forensic-scientists-workplace-productivity-and-occupational

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Tuba TÜRK ÇINAR
Tuba Türk Çınar, MSc, TUBITAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ, CBRN INTERNATIONAL, Kocaeli, Türkiye. E- Mail: tubaturkcinar@gmail.com
0000-0003-4297-7496
Türkiye


Deren ÇEKER
KKTC Sağlık Bakanlığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi, Lefkoşa; Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazimağusa, KKTC
0000-0002-0262-260X
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Bestami ÇOLAK
İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Biyoloji İhtisas Dairesi
0000-0003-4044-491X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 24 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 37 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver
TÜRK ÇINAR T, ÇEKER D, ÇOLAK B. Adli Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği. ATD. 2023;37(1):1-4.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.