Olgu Sunumu
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Adli Tıbbi Yönetimi: 3 Olgu Sunumu

Yıl 2023, Cilt: 37 Sayı: 2, 82 - 86, 12.08.2023

Öz

Amaç: Çocuklarda cinsel yolla bulaşan bir organizmanın izolasyonu, istismarın gerçekleştiğinin ilk göstergesi ve delili olabilmektedir. İstismarın tanısını koymanın yanı sıra hastane temelli merkezlerde yapılan değerlendirme sonucunda cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) tanısının konulması ve tedavisinin yapılması gerekir.
Çocuğa yönelik cinsel istismar iddiası olgularında; CYBH’ların değerlendirilmesi açısından hastane temelli bütüncül yaklaşım deneyimimizi 3 olgu üzerinden paylaştık.
Adli Tıp kliniği tarafından değerlendirilen üç olgu sırasıyla incelendiğinde:
Olgu 1: Çocuk izlem merkezinde değerlendirmesi yapılan 16 yaşında erkek çocukta yapılan kan tahlilinde HIV ve sifiliz antikoru pozitifliği tespit edildi.
Olgu 2: Çocuk izlem merkezinde değerlendirmesi yapılan 15 yaşında kız çocuğun muayenesinde labia majör, labia minör, himen ve perianal bölgede multiple kondiloma aküminatalar saptandı.
Olgu 3: Dış merkezde genital bölgede lezyon saptanması üzerine, çocuk koruma biriminde değerlendirilen 6 yaşında kız çocuğun yapılan muayenesinde genital herpes tanısı kondu.
Olgularımız ilgili klinik bölümler ile birlikte değerlendirilip ileri tanı ve tedavi/izlemi yapıldı.
Sonuç: Çocuğa yönelik cinsel istismar olgularında mağdurlara sadece hukuki boyuttaki süje gibi davranılmaması, onlara birer hasta olarak yaklaşılması gerekmektedir. Bu nedenle adli tıp hekimi ve/veya adli muayeneyi yapan diğer branş hekimleri cinsel istismar değerlendirmesi esnasında CYBH’ları tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetleri açısından da incelemelidir. Adli tıp klinikleri bu olguların yönetiminde, çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıklar, ve kadın hastalıkları ve doğum gibi branşlarla birlikte multidisipliner yaklaşımla ileri tanı ve tedavisini/izlemini yapılması gereklidir.

Kaynakça

 • 1. Skjælaaen K, Nesvold H, Brekke M, Sare M, Landaas ET, Mdala I, et al. Sexually transmitted infections among patients attending a sexual assault centre: a cohort study from Oslo, Norway. BMJ Open. 2022 Dec 1;12(12):e064934.
 • 2. TÜİK Kurumsal [Internet]. [cited 2023 Jan 25]. Available from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Juvenile-Statistics-Received-Into-Security-Unit-2020-37200
 • 3. Hyeon J, Kim N, Shin S, Youn E, Hyun J, Park H. Journal of Forensic and Legal Medicine Prevalence and correlated factors of sexually transmitted infections among women attending a Korean sexual assault center. J Forensic Leg Med. 2020;71(November 2019):101935.
 • 4. Hammerschlag MR. Sexually transmitted diseases in sexually abused children: Medical and legal implications. Sex Transm Infect. 1998;74(3):167–74.
 • 5. American Academy of Pediatrics. Committee on Infectious Diseases, Kimberlin DW, Barnett ED (Elizabeth D, Lynfield R, Sawyer MH. Red book : 2021-2024 report of the Committee on Infectious Diseases. 2021;1146.
 • 6. Walensky RP, Jernigan DB, Bunnell R, Layden J, Kent CK, Gottardy AJ, et al. Morbidity and Mortality Weekly Report Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 Centers for Disease Control and Prevention MMWR Editorial and Production Staff (Serials) MMWR Editorial Board. 2021
 • 7. Adams JA, Farst KJ, Kellogg ND. Interpretation of Medical Findings in Suspected Child Sexual Abuse: An Update for 2018. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2018 Jun;31(3):225–31.
 • 8. Tıplamaz S, Birkan ÖK, Inanıcı MA. Çocuk Cinsel İstismarı. In: Inanıcı MA, Sert G, editors. Pediatrik Klinik Adli Tıp. 1st ed. Seçkin Yayıncılık; 2022. p. 111–24.
 • 9. Bussen S, Sütterlin M, Schmidt U, Bussen D. Anogenital Warts in Childhood – Always a Marker for Sexual Abuse? Geburtshilfe Frauenheilkd. 2012 Jan 7;72(01):43–8.
 • 10. Committee on Infectious Diseases AA of P, Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH. Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases. 2021

Forensic Medical Management of Sexually Transmitted Diseases in Child Sexual Abuse: 3 Case Reports

Yıl 2023, Cilt: 37 Sayı: 2, 82 - 86, 12.08.2023

Öz

Objective: Isolation of a sexually transmitted organism in children could be the first indication and evidence of abuse. In addition to diagnosing abuse, sexually transmitted diseases (STDs) should be diagnosed and treated as a result of the evaluation done in hospital-based centers.
In cases of alleged child sexual abuse; We shared our hospital-based multidisciplinary approach to the evaluation of STDs on 3 cases.
3 cases that were evaluated in the Forensic Medicine clinic, are below;
Case 1: HIV and syphilis antibody positivity was detected in the blood test of a 16-year-old boy who was evaluated in the Child Advocacy Center.
Case 2: Multiple condyloma acuminata were found in the labia major, labia minor, hymen, and perianal regions in the examination of a 15-year-old girl who was evaluated in the Child Advocacy Center.
Case 3: A genital herpes diagnosis was done in the examination of a 6-year-old girl who was evaluated in the child protection unit, after a lesion was detected in the genital area in a different health center.
Our cases were evaluated together with the relevant clinical departments, and further diagnosis and treatment/follow-up were performed.
Conclusion: In cases of child sexual abuse, victims should not be seen only as legal subjects, should be treated as patients. For this reason, forensic medicine physicians and/or other physicians performing the forensic examination should also examine STDs in terms of treatment and preventive medicine services during sexual abuse evaluation. In the management of these cases, forensic medicine clinics require advanced diagnosis and treatment/monitoring with a multidisciplinary approach, together with branches such as pediatri, dermatology, and obstetrics and gynecology.

Kaynakça

 • 1. Skjælaaen K, Nesvold H, Brekke M, Sare M, Landaas ET, Mdala I, et al. Sexually transmitted infections among patients attending a sexual assault centre: a cohort study from Oslo, Norway. BMJ Open. 2022 Dec 1;12(12):e064934.
 • 2. TÜİK Kurumsal [Internet]. [cited 2023 Jan 25]. Available from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Juvenile-Statistics-Received-Into-Security-Unit-2020-37200
 • 3. Hyeon J, Kim N, Shin S, Youn E, Hyun J, Park H. Journal of Forensic and Legal Medicine Prevalence and correlated factors of sexually transmitted infections among women attending a Korean sexual assault center. J Forensic Leg Med. 2020;71(November 2019):101935.
 • 4. Hammerschlag MR. Sexually transmitted diseases in sexually abused children: Medical and legal implications. Sex Transm Infect. 1998;74(3):167–74.
 • 5. American Academy of Pediatrics. Committee on Infectious Diseases, Kimberlin DW, Barnett ED (Elizabeth D, Lynfield R, Sawyer MH. Red book : 2021-2024 report of the Committee on Infectious Diseases. 2021;1146.
 • 6. Walensky RP, Jernigan DB, Bunnell R, Layden J, Kent CK, Gottardy AJ, et al. Morbidity and Mortality Weekly Report Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021 Centers for Disease Control and Prevention MMWR Editorial and Production Staff (Serials) MMWR Editorial Board. 2021
 • 7. Adams JA, Farst KJ, Kellogg ND. Interpretation of Medical Findings in Suspected Child Sexual Abuse: An Update for 2018. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2018 Jun;31(3):225–31.
 • 8. Tıplamaz S, Birkan ÖK, Inanıcı MA. Çocuk Cinsel İstismarı. In: Inanıcı MA, Sert G, editors. Pediatrik Klinik Adli Tıp. 1st ed. Seçkin Yayıncılık; 2022. p. 111–24.
 • 9. Bussen S, Sütterlin M, Schmidt U, Bussen D. Anogenital Warts in Childhood – Always a Marker for Sexual Abuse? Geburtshilfe Frauenheilkd. 2012 Jan 7;72(01):43–8.
 • 10. Committee on Infectious Diseases AA of P, Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH. Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases. 2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Olgu Sunumları
Yazarlar

Fatih Hitami USLUOĞULLARI
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0001-8385-6768
Türkiye


Tuğçe KALAMAN ŞAHİN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1869-8032
Türkiye


Emine Gül TAŞ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-4329-071X
Türkiye


Eda YİĞİT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-2129-1620
Türkiye


Sıtkı TIPLAMAZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-9015-940X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 10 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 12 Ağustos 2023
Gönderilme Tarihi 26 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 37 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver
USLUOĞULLARI FH, KALAMAN ŞAHİN T, TAŞ EG, YİĞİT E, TIPLAMAZ S. Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Adli Tıbbi Yönetimi: 3 Olgu Sunumu. ATD. 2023;37(2):82-6.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.